Archeologické naleziště v Huaca Prieta na pobřeží Peru, kde byly objeveny fragmenty složitě vyplétaných košů.

Archeologické naleziště v Huaca Prieta na pobřeží Peru, kde byly objeveny fragmenty složitě vyplétaných košů. | zdroj: ancientpages.com


Významný objev 15 000 let starých artefaktů může přepsat historii Peru

TÉMATA: archeologie | nálezy | jižní amerika | peru

user-avatar

Yvonne K.

9. 06. 2017 | 09:00

Archeologové objevili v Peru stopy prehistorické civilizace, která zde žila zhruba před 15 000 lety, na přelomu pleistocénu a holocénu, kdy pomalu končila poslední doba ledová.

K průlomovému objevu došlo v Huaca Prieta na pobřeží Peru, kde vznikly první a nejstarší pyramidy v celé Jižní Americe. Stovky tisíc artefaktů, včetně složitě a důmyslně ručně vyplétaných košů svědčí o tom, že lidé žijící tehdy v tomto regionu měli mnohem vyspělejší a organizovanější společnost, než se původně myslelo. Archeologický průzkum v Huaca Prieta

Mnozí archeologové se dlouho přeli o původu a vzniku civilizované společnosti v Peru. Vytvořili ji nejprve lidé žijící v horách, kteří se věnovali zemědělství, anebo k tomu došlo na pobřeží, kde se lidé živili rybolovem? Je možné, že neznámá starověká civilizace existovala kdysi v této zemi, anebo celá naše historická časová osa je jednoduše chybná? Nové objevy v Peru by na tyto otázky mohly přinést odpovědi.

“Hromady artefaktů z Huaca Prieta obsahují zbytky jídel, kamenné nástroje a další kulturní prvky jako složité košíky a textilie, což opravdu vzbuzuje otázky o tempu vývoje dávných lidí v této oblasti a úrovni jejich znalostí a technologií, s jejichž pomocí využívali zdroje  jak ze země, tak z moře,” upozorňuje spoluautor studie a světově uznávaný archeolog James M. Adovasio. James M. Adovasio je předním expertem na pravěkou košíkařskou a textilní výrobu.

Mezi vykopanými předměty byly rovněž nástroje používané k lovení sleďů z hlubokých vod v moři. Rozmanitost rybářských háčků svědčí o pestrosti rybolovu v té době a zcela jistě také o používání lodí, schopných plout i po divočejších vodách moře.

“Řada těchto věcí naznačuje, že tehdejší lidé měli pozoruhodnou schopnost využívat různých potravinových zdrojů, což vedlo k utvoření větší společnosti a vzniku byrokracie a vysoce organizovaného náboženství,” uzavírá vědec.

 

 

user-avatar

Yvonne K.

9. 06. 2017 | 09:00

Zavří­t reklamu