válkaČeskoslovenskoobjevy

Vytvořila náš vesmír na míru vyšší inteligence z jiného univerza?

Vytvořila náš vesmír na míru vyšší inteligence z jiného univerza?
Zdroj: lecturasporcinas.com

Je náš vesmír produktem někoho, kdo tvoří a kontroluje vesmírné zákony? Budete se divit, ale tahle otázka je mezi mnoha dalšími tajemstvími moderní kosmologie předmětem úvah, kterými se čím dál více zabývají dnešní vědci.

Yvonne Pokorná 15. července 2017

“Náš vesmír by klidně mohl být výsledkem experimentu, který provedla nějaká vyšší inteligence v jiném vesmíru,” prohlásil svého času britský astronom Edward Robert Harrison (1919 – 2007).

“Vzhledem k tomu, že podle inflační teorie se celý pozorovaný vesmír mohl vyvinout z jedné malé tečky, je těžké se ubránit otázce, zda mohl být vesmír v zásadě vytvořen v laboratoři,” řekl zase americký teoretický fyzik a kosmolog Alan Guth (*1947), jenž jako první navrhl teorii vesmírné inflace, která říká, že vznikající vesmír prošel fází exponenciální expanze, již poháněl negativní tlak vakua.

Alan Guth

Alan Guth

Super geniální výtvor

Víc a víc fyziků je přesvědčených, že náš vesmír není jediným, ale existuje nekonečný počet jiných univerz. Mag Tegmark z Pennsylvánské univerzity si představuje jakési multiverzum plné oddělených vesmírů, které mají odlišné konstanty a fyzikální zákony. Podle něj vylepšování přírody není náhoda. “Jsou pro to jen dvě možná vysvětlení,” říká. “Buď nějaký tvůrce navrhl vesmír speciálně pro nás, anebo existuje větší počet vesmírů, každý s odlišnými hodnotami fundamentálních konstant, a nepřekvapuje, že se v jednom z nich nacházíme, kde tyto konstanty mají právě ty správné hodnoty umožňující vznik galaxií, hvězd a života.”

Vzdálenost Slunce od Země

Vzdálenost Slunce od Země

Už slavný německý astronom a astrolog Jan Kepler, jenž několik let působil v Praze na dvoře císaře Rudolfa II., si dlouho pokládal tuto otázku: Proč je Slunce vzdáleno od Země zrovna 150 milionů kilometrů? Nikdy tuto hádanku ovšem nevyřešil.

Faktem je, že náš vesmír se zdá být šikovně a pečlivě seřízen tak, aby vytvářel podmínky vhodné pro život. Můžeme se tak ptát, proč se my lidé nacházíme právě na této jedinečné planetě v určité specifické vzdálenosti od slunečního zdroje. Odpověď na tuto otázku by mohla znít takto: Protože jiné planety nám nemohou nabídnout vhodné podmínky pro život. Jsou buď příliš chladné, protože jsou příliš vzdáleny od svých hostitelských hvězd poskytujících světlo a teplo, anebo naopak příliš horké, neboť leží v jejich přílišné blízkosti.

Další otázka se týká jistého množství temné energie, které se nachází v našem vesmíru. Jiné vesmíry jí mají mnohem více. Kdykoli se hmota snaží seskupit do galaxií, odpudivý tlak této temné energie je tak silný, že toto seskupení rozhodí, a galaxie tak nemají možnost vzniknout.

Velký třesk je vědecká obecně přijímaná kosmologická teorie, která popisuje raný vývoj a tvar vesmíru.

Velký třesk je vědecká obecně přijímaná kosmologická teorie, která popisuje raný vývoj a tvar vesmíru.

Tajemné palivo Velkého třesku

Ve snaze pochopit složitost události Velkého třesku, kosmologové už objevili mechanismus, který může generovat jiné vesmíry a jenž podle slov amerického fyzika Briana Greena tvoří “grandiózní kosmické bublinkové lázně”.

Tento mechanismus – za působení fyzikálních zákonů a známý jako kosmická inflace – produkuje přesně tento druh “třesku”. Jde o prudkou vesmírnou explozi, nazvanou Velký třesk, po které se vesmír vzniklý z nekonečně husté singularity začal rozpínat. Stále ovšem nevíme, jaká síla tento Velký třesk zapříčinila.

Inflační teorie identifikovala jistý druh pohonu, který přirozeně generuje tlak směřující ven z prostoru. Co je na tomto pohonu zajímavé, je to, že nikdy jej nelze úplně vyčerpat – v jistém ohledu je zkrátka nevyčerpatelný,

Podle této teorie dal Velký třesk vzniknout našemu vesmíru nikoliv jednou, ale mnohokrát. Jinými slovy vytváří mnoho vesmírů, respektive multiverz.

Prostor plný bublin

Prostor plný bublin

Bublinový vesmír

Tento neuvěřitelný, nevyčerpatelný pohon způsobil nejen Velký třesk, ale mohl rovněž vyprodukovat bezpočet jiných vesmírů. Bublinová univerza existují každé zvlášť, samostatně, a v každém vládne určitý řád. Mají další dimenze s různými tvary a fyzikálními prvky, toto vše perfektně seřízené a vyladěné.

Náš vesmír je jednou z těchto bublin – skvěle fungujícím strojem mezi zhruba milionem nebo miliardou dalších bublin, které si žijí svým vlastním životem.

A to, že žijeme právě v tomto vesmíru, a nikoliv v jiném, je dáno tím, že fyzikální vlastnosti a množství temné energie jsou ty nejlepší pro zdejší formy života.

Náš svět jako byl byl lidem stvořen přesně na míru.

Náš svět jako byl byl lidem stvořen přesně na míru.

Dokonalý řád

Vědci objevili okolo 20 hodnot, 20 fundamentálních konstant přírody, které dávají vesmíru ty charakteristiky, s nimiž se dnes setkáváme. Jde o výpočty, jako kolik třeba váží elektron, jaká je gravitační síla, síla elektromagnetického pole nebo elektroslabé a silné síly. K žádným odchylkám tu nemůže dojít. Fyzikové zjistili, že dokonce mírná odchylka od těchto zákonitostí by mohla vyústit v to, že by vesmír přišel o své hvězdy a veškerý život.

Nyní, pokud nastavíme v tomto našem vesmírném zařízení číselníky na přesné hodnoty pro každou z těchto 20 hodnot, získáme vesmír s podmínkami vhodnými pro život nás lidí.

Aby byl celý tento koncept ještě složitější, nesmíme zapomenout, že uvnitř našeho vesmíru ještě existuje velký počet paralelních vesmírů. Jinými slovy, uvnitř bubliny jsou zase bubliny.

“Tyto další bubliny nejenže existují v jednom vesmíru, ale i v paralelních vesmírech – vesmírech, kam se lze dostat z našeho vesmíru procesem nazvaným kvantové tunelování,” upozornil Fred Alan Wolf, americký teoretický fyzik specializující se na kvantovou fyziku a vztahy mezi fyzikou a vědomím.

“V tomto procesu je elektron schopen v našem vesmíru náhle zmizet a objevit se v jiném. Vskutku, pokud je tato myšlenka správná, mnohé z toho, co dnes nazýváme psychickými fenomény, změněnými stavy vědomí, channelováním informací od jiných bytostí, duchů, strašidelnými zjeveními, létajícími talíři a jinými nevysvětlitelnými úkazy, by mohlo vysvětlovat právě toto informační tunelování– pocházející z paralelních vesmírů,” uvedl vědec.

Další články

Zavří­t reklamu