Před lidstvem možná byly na Zemi jiné civilizace, důkazy o nich leží pod zemí, ale také na hranici Sluneční soustavy.

Před lidstvem možná byly na Zemi jiné civilizace, důkazy o nich leží pod zemí, ale také na hranici Sluneční soustavy. | zdroj: messagetoeagle.com


Vyspělé mimozemské civilizace mohly existovat na Zemi před lidstvem

TÉMATA: mimozemšťané | teorie

user-avatar

Tomáš Chalupa

12. 07. 2019 | 12:05

Vysoce kontroverzní teorii sepsal astronom Jason T. Wright z Pennsylvánské státní univerzity. Teorie se věnuje existenci inteligentního a technicky vyspělého života na Zemi a dalších planetách Sluneční soustavy.

Wright předpokládá, že Země, Mars i Venuše mohly být před miliardami let navštěvovány nebo dokonce osídleny vysoce vyspělými civilizacemi. Tato myšlenka sama o sobě není nijak převratná, podobné teorie různí autoři razí už celá desetiletí. Problém je v tom, že pro tuto teorii je těžké najít nějaké vědecké důkazy.

Podle Wrighta je naprostá absence těchto důkazů dána dávnou tektonickou činností. Pohyby zemských desek doslova vymazaly vše, co tu po těchto předchůdcích zbylo. Astronom se domnívá, že důkazy leží pod zemí a tam bychom je měli hledat. Ale nejen tam, prastaré kosmické lodě mimozemšťanů se mohou nacházet na hranicích naší Sluneční soustavy v Kuiperově pásu. Nemusí to být jen vesmírné lodě, ale také různé sondy nebo vesmírné automaty či industriální zařízení.

Vědci stále nevyloučili ani možnost, že některá z těchto technologických zařízení jsou stále činná nebo že nás dokonce mimozemšťané skrze ně stále pozorují. Proč takovéto zařízení nenacházíme ať už na Zemi nebo ve vesmíru, je podle Wrighta dáno prostě tím, že je nehledáme. Mohou být na nejrůznějších místech, a zejména ve vesmíru jsme neprobádali prakticky nic. Na druhou stranu se tím Wrightova teorie vrací zase na začátek a končí tam, kde všechny ostatní. Popisuje totiž stav, kdy chybí důkazy, a jen vysvětluje, proč tyto důkazy nemáme a dává obecné návody, jak je najít. Ale dokud je nenajdeme, tak sama teorie zase nemůže být považována za platnou, a tím pádem se těžko někdo bude obtěžovat vynakládat čas a energii na hledání důkazů. Začarovaný kruh, ze kterého zatím není jak uniknout. Tedy do té doby, než se nějaký ten technologický artefakt mimozemšťanů podaří najít.

user-avatar

Tomáš Chalupa

12. 07. 2019 | 12:05

Zavří­t reklamu