válkaČeskoslovenskoobjevy

Vyšehradská záhada: Kdo nechal postavit největší kostel na území západních Slovanů?

Vyšehradská záhada: Kdo nechal postavit největší kostel na území západních Slovanů?
Zdroj: wikipedia commons/arup.cas.cz

V těchto dnech na Vyšehradě vrcholí archeologický výzkum nejstaršího známého kostela na pražském Vyšehradě. Archeologové pomalu uzavírají mnohaletý terénní výzkum dávno zaniklé památky, která pochází z období mezi lety 950–1050. Kdo nechal postavit největší stavbu centrálního půdorysu na území ČR, zůstává ale stále hádankou.

Václav Pokorný 23. srpna 2018

Dnešní Vyšehrad tvoří historické opevnění na skále nad pravým břehem Vltavy v Praze a stejnojmenná čtvrť v jeho blízkosti. Podle jedné z pověstí ho založil bájný kníže Krok, otec tří dcer – Kazi, Tety a Libuše. Vznikl jako knížecí hradiště a koncem 11. století tu sídlil první český král Vratislav II. Vyšehrad je nerozlučně spojen se vznikem české státnosti a jde tak o území archeologicky významné.

V roce 2014 zde archeologové v rámci průzkumu v prostoru vyšehradské baziliky svatého Vavřince objevili fragmenty neznámého kostela a jeho východní oltářní niky. Při dalších výzkumech odkryli části základů severní chrámové lodi a severní oltářní niky, což jim umožnilo rekonstruovat celý půdorys této monumentální stavby.

Budova Starého děkanství, pod níž se nachází zhruba polovina pozůstatků zkoumaného vyšehradského kostela.

Budova Starého děkanství, pod níž se nachází zhruba polovina pozůstatků zkoumaného vyšehradského kostela.

„Z kostela se zachovaly pouze základy. Díky nim však víme, že byl až 25 metrů dlouhý a stejně tak široký a že jeho vnitřní plocha činila zhruba 290 čtverečních metrů. Půdorys byl tak rozlehlý, že se na jeho místo později vešla bazilika sv. Vavřince, společně se sousední rezidencí děkanů Vyšehradské kapituly“, říká vedoucí výzkumu Ladislav Varadzin z pražského Archeologického ústavu AV ČR.

Jednalo se o kostel se třemi apsidami, který není znám z písemných pramenů a zřejmě pochází z druhé poloviny 10. století až první poloviny 11. století. Jde tak o největší stavbu centrálního půdorysu nejen na území ČR, ale i západoslovanské oblasti.

Půdorys nejstaršího vyšehradského kostela – předběžná verze. Autor L. Varadzin, ARÚ Praha

Půdorys nejstaršího vyšehradského kostela – předběžná verze. Autor L. Varadzin, ARÚ Praha

„Takovou stavbu s takovými rozměry tady musel vyprojektovat někdo, kdo s tím měl zkušenost. Můžeme se ptát, odkud pocházel. Jistě ne z těchto končin,” poznamenal Ladislav Varadzin. Archeologové se domnívají, že stavitel by mohl pocházet z byzantského prostředí nebo z prostředí s tímto typem staveb obeznámeného. Podle Varadzina je otázkou, proč si Přemyslovci nevystačili s tehdy běžně rozšířenou rotundou nebo bazilikou.

Tisíc let staré zdivo vyšehradského kostela. Pohled na základy severní apsidy, které byly později porušeny stavbou Starého děkanství. Autor L. Varadzin, ARÚ Praha

Tisíc let staré zdivo vyšehradského kostela. Pohled na základy severní apsidy, které byly později porušeny stavbou Starého děkanství. Autor L. Varadzin, ARÚ Praha

Kdo nechal kostel vystavět, není doposud známo, protože k této stavbě se nezachovaly vůbec žádné písemné zprávy. Panovník, který o stavbě rozhodl, jistě na Vyšehradě zamýšlel vybudovat významné církevní a zřejmě i politické centrum. Podle archeologů tak kostel mohl postavit některý z tehdy vládnoucích přemyslovských knížat.

„V úvahu samozřejmě připadají jen knížata vládnoucí v době, do které kostel klademe. Osobně se domnívám, že to byl některý z mocných a zároveň ambiciózních Přemyslovců, konkrétně Boleslav I., Boleslav II. nebo Břetislav I.,“ uvažuje Ladislav Varadzin.

Základy vyšehradského kostela byly překryty hřbitovem používaným v 11. až 14. století. Pohled na jeden z dětských hrobů. Autor L. Varadzin, ARÚ Praha

Základy vyšehradského kostela byly překryty hřbitovem používaným v 11. až 14. století. Pohled na jeden z dětských hrobů. Autor L. Varadzin, ARÚ Praha

Po skončení terénní části výzkumu bude následovat několikaleté odborné zpracování nálezů a dalších získaných poznatků v laboratořích a na dalších odborných pracovištích. Je tak možné, že časem odborníci odhalí nové skutečnosti.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu