válkaČeskoslovenskoobjevy

Vykašlete se na Disneyland. Dánský park Bakken baví návštěvníky už více než čtyři století

Bakken, celým názvem Dyrehavsbakken, má svůj původ v roce 1583. Jistý Kirsten Piil měl v oblasti lesního parku Dyrehaven u Kodaně tehdy objevit přírodní pramen. Vodní zdroj s údajnými léčivými účinky lákal k návštěvám obyvatele dánské metropole, kteří se jinak potýkali se špatnou kvalitou vody. Místo se plnilo davy zejména v jarních měsících. Bylo jen otázkou času, než tuto skutečnost využili místní obchodníci a podnikatelé.

Pozemek byl součástí královských lovišť a během lovecké sezóny byl veřejnosti uzavřen. V roce 1669 zde král Frederik III. Dánský otevřel zvířecí park. Ten byl po jeho smrti o rok později ještě rozšířen nástupcem trůnu Kristiánem V. Dánským. Celá oblast dostala pojmenování Jægersborg Dyrehave. Lidem z širé veřejnosti byl ale přístup na pozemek odepřen. Ke změně došlo až v roce 1756, kdy byl u moci Frederik V.

Jak se do parku začal vracet čilý společenský život, opět se vynořili stánkaři a zábavní umělci. Pověst Dyrehavsbakkenu se začala šířit po celé Evropě. Dokonce i během napoleonských válek park pokračoval v provozu a neustále se zvětšoval. Díky rozvoji lodní a vlakové dopravy byl stále dostupnější návštěvníkům z celého světa. Dobré jméno parku dělali i básníci a spisovatelé, kteří si místo velmi oblíbili. Postupem let se na Bakkenu ale začal podepisovat zub času.

Majitelé stánků a další podnikatelé proto v roce 1885 vytvořili asociaci, jejímž úkolem bylo starat se o odpadky, návštěvníkům zajišťovat toalety a pitný zdroj a do parku zavést elektřinu. Díky ní se ve 20. století místo rozrostlo o množství atrakcí. Nejproslulejší z nich je dřevěná horská dráha Rutschebanen z roku 1932, která dosahuje rychlosti 75 km/h. Kromě kolotočů a stánků s občerstvením je pro návštěvníky připraveno také množství kabaretních či cirkusových vystoupení.

Symbolickou procházku Dyrehavsbakkenem si udělejte prostřednictvím naší galerii.

Další články

Zavří­t reklamu