válkaČeskoslovenskoobjevy

Vyhlášené římské doupě neřesti je dnes pod vodou. Navštěvují ho potápěči

+ 4 fotky+ 5 fotek

Bývalo to kdysi takové Saint Tropez starověkého Říma. Rekreovat se sem jezdila římská elita jako Nero, Cicero či Caesar. Časy se však změnily a proslulé přímořské letovisko s jeho ulicemi, chodníky, lázněmi a výstavními vilami zatopila mořská voda. Počátkem nového milénia tu však Italové založili jeden z mála podmořských archeologických parků na světě, a tak město i s jeho antickými poklady si lze prohlédnout pod vodou. A jak mnozí říkají, je to silný zážitek.

Ivanhoe 7. dubna 2019

Nádherné podlahy z mozaiky, zbytky staveb a dokonce i antické sochy. To vše lze vidět pod vodou na místě, kde kdysi stávalo starověké město Baia. Po několik století bylo oblíbeným letoviskem římské smetánky, populárnějším než Pompeje, Herculaneum nebo Capri. Římské celebrity se sem nejen jezdili rekreovat, ale i léčit. Zdejší lázně byly totiž zásobeny léčivými sirnými prameny tryskajícími z podzemí. Bazény naplněné studenou, teplou nebo horkou vodou byly obklopeny elegantně vyzdobenými místnostmi určenými k relaxaci. Nechyběly tu sauny, masérny, cvičební místnosti i čítárny. Římští inženýři tady dokázali vybudovat složitý podzemní systém, jímž přiváděli do těchto prostor teplo.

Chrám ozvěny s bazénem a kupolí

Chrám ozvěny s bazénem a kupolí

Lázně hrály v každodenním životě Římanů velmi významnou roli. Nebyly jen místem k odpočinku, ale i ke společenským setkáním. Baia však byly nechvalně proslulé prostopášností, jíž se tu lázeňští hosté plnými doušky oddávali. Spisovatelé jako Seneca mladší nebo Sextus Propertius nazývali město vírem luxusu a doupětem neřesti. Římští boháči i samotní císařové si zde nechali postavit přepychové vily a výstřední císař Caligula nařídil spojit Baia se sousedním přístavem Puteoli tři míle dlouhým pontonovým mostem, po kterém pak údajně jako první přejel na koni oděn ve zlatém plášti.

Nic však netrvá věčně a se zánikem římského impéria nastal i soumrak lázní Baia. V 8. století ho vypolenili Saracéni a od roku 1500 zůstalo opuštěno kvůli malárii, která se tu rozšířila. Dílo zkázy pak dokonaly tektonické aktivity, při kterých došlo k poklesu pevniny vůči moři. Město tak na několik století zaplavila voda a objevit se ho podařilo až ve 40. letech 20. století díky leteckým snímkům pilota Raimonda Bauchera.

"Podmořské Pompeje" jsou atrakcí pro potápěče

„Podmořské Pompeje“ jsou atrakcí pro potápěče

Dnes je možné zbytky starověkého města pozorovat z lodí opatřených skleněným dnem anebo se vydat do hloubky 10 metrů s dýchacím přístrojem. „Je to velmi působivý pocit potkat se s antikou pod vodou, objevovat ruiny města a vydlážděnou silnici, proplouvat kolem betonových pylonů, dotýkat se antických soch a pozorovat ryby, jak odpočívají na římských mozaikách,“ nechal se slyšet jeden z návštěvníků podmořského parku.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu