válkaČeskoslovenskoobjevy

Všechny megalitické stavby v Evropě pochází z jednoho zdroje, tvrdí studie

Všechny megalitické stavby v Evropě pochází z jednoho zdroje, tvrdí studie
Zdroj: sciencealert.com

Všechny dávné národy měly touhu po sobě zanechat něco trvalého, něco, co přetrvá věky. Hlavním zdrojem inspirace pro nejrůznější národy a skupiny byly výtvory, které stvořily lovecko-sběračské skupiny žijící na území Bretaně. Tak to alespoň vidí nová studie.

Tomáš Chalupa 25. února 2019

Technologie stavby megalitických staveb se šířila do dalších oblastí Evropy především po moři. A to mnohem rychleji a mnohem dále, než se doposud myslelo. Idea, že technologie megalitických staveb vznikla na jednom konkrétním regionu, ze kterého se šířila dále, není nová a odborníci s ní pracují již dlouho. Naopak teorie, že si tuto technologii vynalezli na různých místech světa lidé sami a izolovaně, je novější. Jako místo, kde megalitické stavby vznikly jako první, se hovořilo často o Středním Východu.

Studiem desítek různých megalitických staveb a jejich radiokarbonovou analýzou vědci došli k závěru, že první stavby tohoto typu se objevily v Bretani kolem roku 4500 před naším letopočtem. Odtud se tato metoda velmi rychle šířila podél pobřeží, takže se dostala do jižní Francie, ale také na Britské ostrovy a do oblasti Středomoří. Megalitické stavby tak začaly vznikat na mnoha místech od Španělska a Portugalska až po Skandinávii.

Šíření těchto znalostí a technologií umožnila zejména úroveň mořeplavby. Ta byla podle výzkumníků mnohem pokročilejší, než se doposud myslelo. Schopnost plout podél pobřeží na poměrně kvalitních lodích umožnila lidem, aby se vypravili na poměrně vzdálená místa, kam pochopitelně s sebou přinášeli své znalosti v oblasti konstrukce megalitických staveb.

Zda bude tato teorie všeobecně přijata, se teprve uvidí. Zatím vůči ní nejsou žádné větší námitky, nicméně stále existují i jiné pohledy na problematiku. V každém případě se ale zdá, že teorie společného původu megalitických staveb převažuje nad teorií paralelního izolovaného vývoje. Jestli bylo ono centrum v Bretani, nebo někde jinde, bude zřejmě ještě tématem odborných diskusí.

Další články

Zavří­t reklamu