Všechny stavby a lidské výtvory na celé planetě váží 30 trilionů tun.

Všechny stavby a lidské výtvory na celé planetě váží 30 trilionů tun. | zdroj: livescience.com


Všechny lidské stavby na Zemi váží 30 trilionů tun, spočítali vědci

TÉMATA: země | věda | technika

user-avatar

Tomáš Chalupa

19. 12. 2016 | 08:00

Technosféra neboli vrstva Země, kterou vybudoval člověk, se každým dnem zvětšuje. A je také pořádně těžká. Podle výzkumu vědců by to mělo být 30 trilionů tun.

To ve výsledku dělá 50 kilogramů na jeden metr čtvereční. "Jsou to všechno struktury, které postavil člověk, aby přežil. Domy, továrny, farmy, doly, cesty, letiště, přístavy, ale také odpad," říká Jan Zalasiewicz, autor studie z univerzity v Leicesteru. 

Technosféra souvisí úzce s pojmem antropocén, což je nová epocha ve vývoji země, která nastala od padesátých let. Symbolizuje nástup člověka jako globálního faktoru, který ovlivňuje chod celé planety. Jeho fungování souvisí s tvorbou technosféry, která je opakem biosféry. "Technosféra je geologicky velmi mladá, ale rozvíjí se s děsivou rychlostí a nechává hluboký otisk v naší planetě," poznamenává Zalasiewicz. 

Otisk, který v planetě zanechá 30 trilionů tun lidských výtvorů a staveb, to už je pořádně hluboká brázda. Otázkou je, kde se rozvoj technosféry zastaví a zda se vůbec někdy zastaví. Mohlo by to totiž jinak dopadnout tak, že si zastavíme celou planetu a pak už se nebude mít technosféra kam dál rozvíjet. 

user-avatar

Tomáš Chalupa

19. 12. 2016 | 08:00

Zavří­t reklamu