válkaČeskoslovenskoobjevy

Voda má paměť sahající dál než lidský život

Voda má paměť sahající dál než lidský život
Zdroj: messagetoeagle.com

Přirozená povaha vody je stále neznámá. Víme toho o ní velice málo v porovnání s tím, jak moc je důležitá pro náš život i život na celé planetě.

Tomáš Chalupa 22. září 2016

Můžeme jen souhlasit s Leonardem da Vinci, který prohlásil: „Voda je pohonem všeho dění v přírodě“. Voda v sobě také uchovává také informace a emoce, ať už pozitivní nebo negativní. Specialistou na vodu a její spirtituální kvality je Masaru Emoto, který se vodou zabývá celý svůj život.

Hlavním poselstvím a objevem Emota je, že lidské podvědomí má schopnost ovlivňovat molekulární strukturu vody. Naše myšlení ovlivňuje a mění to, jak voda vypadá pod mikroskopem. Myšlenky a slova mají své vlastní magnetické kódy, které se projevuje ve struktuře vody. Emoto provedl množství pokusů, které to dokládají. Slova a emoce, které u jejich pronášení lidé cítili, se zobrazovaly v podobě struktury molekul vody.

Podstatné ale je, že tato struktura pak takto zůstane. To znamená, že voda má svou vlastní paměť, do které se otiskuje všechno kolem. Paměť vody trvá déle než lidský život. Je to podobné jako zápis dat na CD. Co se do něj jednou zapíše, zůstane tam uchováno po celá desetiletí. Voda je takový CD disk, do kterého se informace z okolního světa rovněž zapisují.

Emoto s tímto názorem není zdaleka osamocen. Jeho pohled na věc potvrzuje například Jacques Benveniste, francouzský imunolog, nebo Vitold M. Bakhir, ruský inženýr a vynálezce. Další ruský vědec Alexandr Stěpanov zase provedl experiment, kdy nalil na čelo ležícího muže destilovanou vodu a poté zkoumal zápis do molekul. Pomocí speciálního zařízení byl schopen informace přepsat do grafické podoby.

Voda je tak v podstatě nosič informací fungující na bázi svého vlastního unikátního kódu. Jak tyto vlastnosti vody využít zatím není jasné, je potřeba další výzkum. Možnosti jsou ale téměř nekonečné. Každopádně bychom k vodě měli přistupovat zcela jinak než doposud. Lidé by se měli snažit pít vodu co nejčistější, nejlépe destilovanou, radí Emoto.

Další články

Zavří­t reklamu