válkaČeskoslovenskoobjevy

Vlajková loď Jindřicha VIII. Mary Rose: Po téměř 500 letech od svého potopení se lidem poprvé ukazuje v celé své slávě

+ 7 fotek+ 8 fotek

Poprvé od svého potopení v roce 1545 byla anglická válečná loď Mary Rose v celém rozsahu předvedena veřejnosti. Tímto slavnostním odhalením byl zakončen 34 let trvající projekt na záchranu a restauraci slavné lodi, jejíž vrak byl v roce 1982 vytažen z mořského dna.

Yvonne Pokorná 20. července 2016

Karaka Mary Rose byla postavena v letech 1509 až 1511 jako součást zbrojního programu Jindřicha VIII. Zúčastnila se několika vojenských výprav a osvědčila se jako úspěšná válečná loď. Do své poslední bitvy Mary Rose vyplula 19. července 1545. Při odrážení francouzské invaze byla pravděpodobně zasažena dělovou koulí z daleko menší francouzské galéry. Její trup zaplavila voda a pod náporem větru se převrátila se 415 muži na palubě. Pravobokem se zabořila do bahna na dně moře. Zbytek trupu neodolal dlouhodobému působení mořských živočichů a silným mořským proudům a časem se rozpadl.

Návštěvníkům se v muzeu Mary Rose naskýtá panoramatický výhled na celou loď.

Návštěvníkům se v muzeu Mary Rose naskýtá panoramatický výhled na celou loď.

11. října 1982 byl vrak Mary Rose po více než 400 letech vyzdvižen z mořského dna. Celkem se podařilo vytáhnout 19 tisíc artefaktů včetně kostí utonulých námořníků a psa jménem Hatch.

Následoval desítky let trvající záchranný projekt, během kterého byl trup lodi postřikován miliony litry vody a ošetřován voskem. V roce 1982 byla loď obrácena do svislé polohy a podepřena titanovými podpěrami s cílem vyčištění jejích útrob od nánosů bahna a jiných usazenin. Od roku 1994 až do roku 2013 byla loď soustavně postřikována ve vodě rozpustným polyethylenglykolem za účelem její konzervace. Pak následovala finální fáze vysoušení, při kterém byl trup lodi zbaven sta tun vody.

Poprvé se válečná loď Mary Rose vystavuje v celku.

Poprvé se válečná loď Mary Rose vystavuje v celku.

S výsledkem pečlivé práce britských restaurátorů se mohou nyní návštěvníci seznámit v nově upraveném muzeu Mary Rose v anglickém přístavu Portsmouth. K vidění jsou zde i tisíce z moře vylovených artefaktů včetně ze dřeva vyřezávané červené tudorovské růže, která jako emblém kdysi zdobila příď lodi. “Návštěvníkům se dostane ohromujícího panoramatického výhledu na celou loď z celkem devíti ochozů,” slibuje turistům nevšední zážitek ředitelka Mary Rose Trust Helen Bonser-Wiltonová.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu