válkaČeskoslovenskoobjevy

Vítěznému generálovi musel otrok připomínat jednu důležitou mravní zásadu

Vítěznému generálovi musel otrok připomínat jednu důležitou mravní zásadu
Zdroj: Wikimedia Commons
+ 2 fotky+ 3 fotky

Římští generálové mohli získávat vavříny a nehynoucí slávu v celé řadě vojenských výbojů. Kdo zvítězil, vracel se v čele armády zpět do Říma a přinášel s sebou bohatou kořist. Snadno v takových chvílích velkolepého triumfu člověk podlehl pocitům vlastní velikosti. Každý generál proto měl pojistku v podobě otroka.

Tomáš Chalupa 28. dubna 2021

Oslava vítězství měla přesně daný řád. Zpravidla začínala ráno a trvala následující dva dny. Než vítězný generál vstoupil do města, pronesl nejprve řeč ke svým vojákům. Poté armáda s velitelem v čele vstoupila do města vítěznou branou (Porta Triumphalis). Generál jel ve válečném voze taženém koňmi, následován svými legiemi, otroky, zajatci a vojenskou kořistí. Nechyběli muzikanti a také velké obrazy znázorňující největší bitvy tažení. Často také byla přiváděna divoká zvířata, jako byli sloni, lvi a medvědi. Pro samotného generála to byla vrcholná chvíle a také skvělé PR. Pro lidi v tu chvíli ztělesňoval nejen úspěch a moc Říma, ale byl také považován za vtělení boha Jupitera. Oslava vojenského triumfu dávala pocítit i prostému občanovi, že je součástí velkého a mocného impéria.

Thumbnail # Císař Vespasián zavedl daň z moči a od té doby se říká, že peníze nesmrdí
Mohlo by Vás zajímat:

Císař Vespasián zavedl daň z moči a od té doby se říká, že peníze nesmrdí

Triumfální pochody měly velkolepý průběh, přesto, anebo možná právě proto, měl každý generál u svého vozu otroka, který měl za úkol jedinou věc –  bez přestání mu opakovat do ucha tato slova: Memento mori. Jde o latinské rčení, které znamená pamatuj na smrt, nebo přesněji pamatuj, že jsi smrtelný. Je to antická mravní zásada, která byla ale často citovaná i ve středověku a raném novověku. Generálovi bylo takto připomínáno, že vše na světě je pomíjivé, tedy i jeho sláva a nakonec i vlastní život. Možná, že podobného otroka by potřebovali i dnešní vůdci, kteří často bývají zaslepení vlastní mocí a bohatstvím.

Další články

Zavří­t reklamu