válkaČeskoslovenskoobjevy

Visuté zahrady nebyly babylónské. Badatelka vypátrala tajemnou lokaci jednoho ze sedmi divů světa

Visuté zahrady nebyly babylónské. Badatelka vypátrala tajemnou lokaci jednoho ze sedmi divů světa
Zdroj: Wikimedia Commons

Ani jeden ze sedmi divů světa nedráždil lidskou obrazotvornost tolik jako visuté zahrady Semiramidiny. Už v časech antiky se staly legendou o pozemském ráji uprostřed pouště. Přestože o tomto důmyslném lidském výtvoru vzniklo mnoho představ, dodnes nemáme jediný stoprocentní důkaz, že skutečně existoval. Nevíme, kde přesně se zahrady nacházely, jak vlastně vypadaly a zda s ním měla něco společného královna Semiramis. Za nejpravděpodobnější místo bývá označován Babylon, ale ani to nemusí být pravda.

Yvonne Pokorná 5. listopadu 2021

Podle legendy nechala zbudovat slavné visuté zahrady v Babylóně legendární asyrská královna Šammuramat (řecky Semiramis). Podle jiné verze je vybudoval až novobabylonský král Nebukadnesar II. pro svou manželku Amytis, která vyrostla v zelené Médii a stýskalo se jí po horách a rostlinách. Nebukadnesar proto přikázal kolem roku 600 př. n. l. postavit visuté zahrady na terasách paláce, aby ji potěšil. Svou krásou prý předčily monumentálnost babylonských hradeb, zikkuratu i Mardukovy cesty.

O jejich existenci však neexistují nezvratné důkazy. Zahrady popisovali zejména starořečtí historikové, mimo jiné Strabón a Diodóros Sicilský. Podle nich byly zahrady zavlažovány prameny vody, které stékaly dolů po hradbách. ,,Zahrada tvoří čtverec, drží na klenbách spočívajících z kvádrů, postavených na sebe jako kostky. Podstavce jsou vyplněny hlínou, takže na nich mohou růst i největší stromy. Nejvyšší plošina má stupňovité terasy a na nich jsou spirálová čerpadla, která čerpají vodu z Eufratu,” napsal Strabón.

Až do počátku 20. století se přitom mělo za to, že jde o pouhou fantazii. Pak ale německý archeolog Robert Koldewey, objevitel Babylonu, ve městě vykopal kamenné sloupy, klenby a hlubokou šachtu. „Snad to nejsou zbytky visutých zahrad?“ spekuloval tehdy Koldewey.

Profesorka Stephanie Dalleyová z Oxfordské univerzity, expertka na babylonštinu, se již 20 let tímto divem světa zabývá a nyní tvrdí, že se jí podařilo shromáždit dostatečné důkazy o tom, že Visuté zahrady Semiramidiny byly postaveny na počátku 7. stol. před naším letopočtem ve městě Ninive, vzdáleném 450 kilometrů od Babylonu. Podle ní nestojí za stavbou Nebukadnesar II. ani jeho manželka, nýbrž asyrský král Sinacherib.

Jedním z důkazů je starověký text, zmiňující se o Sinacheribově „bezkonkurenčním paláci“ a „zázraku pro všechny národy“. Popisuje zázračný šroub zvedající vodu, vyrobený s použitím nové metody odlévání bronzu.

Další indicií jsou nedávné vykopávky poblíž Ninive, které odhalily zbytky akvaduktu s tímto nápisem: “Král světa Sinacherib… Z velké vzdálenosti jsem měl vodní tok směřující do okolí Ninive“.

Ve prospěch nové hypotézy hovoří podle Dr. Dalleyové také rozdílná krajina Babylonu a Ninive. Rovná krajina kolem Babylonu by neumožnila dodávat vodu do vyvýšených zahrad, jak je popsáno v klasických pramenech.

Dalleyová míní, že poté, co v roce 689 př.n.l. Asýrie dobyla Babylon, asyrské hlavní město Ninive bylo považováno za „nový Babylon“, což mohlo způsobit zmatek. Dřívější výzkumy ukazují, že Sinacherib po dobytí Babylonu přejmenoval všechny brány v Ninive podle názvu babylonských bran.

Visuté zahrady Semiramidiny jsou zřejmě vyobrazeny na basreliéfu ze Sinacheribova paláce v Ninive, na kterém jsou zachyceny stromy rostoucí na zastřešené kolonádě, jak to popisují antičtí autoři.

„Trvalo mnoho let, než byly nalezeny důkazy o tom, že zahrady a přidružený systém akvaduktů a kanálů postavil Sinacherib v Ninive, a ne Nebukadnesar v Babylonu,“ říká Dalleyová a dodává: „Poprvé můžeme dokázat, že Visuté zahrady Semiramidiny skutečně existovaly.“ Už se jim však zřejmě nikdy nebude přidávat přívlastek “babylonské”.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu