Starý Zima neboli Odin byl zřejmě vikinský předchůdce Santy Clause.

Starý Zima neboli Odin byl zřejmě vikinský předchůdce Santy Clause. | zdroj: thevintagenews.com


Vikinské Vánoce se jmenovaly Yule, místo kapra byl kanec

TÉMATA: vánoce | vikingové

user-avatar

Tomáš Chalupa

23. 12. 2019 | 09:00

Zimní rovnodennost hrála významnou roli v mnoha předkřesťanských společnostech. Byl to nejen významný časový mezník, ale také příležitost vzdát hold bohům a uctít je speciálním svátkem.

Zimní rovnodennost byla významná zejména ve Skandinávii, kde jsou v zimě dny velmi krátké a noci naopak velmi dlouhé. Vikingové po celé Skandinávii proto zimní rovnodennost oslavovali nejrůznějšími rituály. Ten nerozšířenější se jmenoval Jol či Yule. Slovo Yule je ostatně dodnes v angličtině synonymem pro Vánoce.

Podle názoru mnoha historiků měly vikinské Yule velký vliv na podobu pozdějších křesťanských Vánoc. Jde i o tak zásadní věc, jako je datum narození Ježíše Krista. Podle historiků se totiž Ježíš nenarodil 25. prosince, ale nejspíše až někdy na jaře.

Proč vlastně došlo k takovému posunu? Mohli za to Vikingové a také staří Římané. Aby se lépe obraceli ke křesťanství pohané v antickém Římě, bylo vhodné přiřadit největší křesťanský svátek k saturnáliím, což byla opět oslava zimní rovnodennosti, jen v římském provedení. Obrácení pohané tak nemuseli vymýšlet jiné svátky a lépe se přizpůsobili nové víře. Saturnálie byly slaveny ve stejném období, jako se dnes slaví Vánoce, takže mýtus o narození Krista o Vánocích zapustil kořeny už v dávné antice.

Zpět al k vikingskému Yule. Ten nevzýval Ježíše, ale severské bohy Esira a Vanira. Na jejich počest se konaly rituály, mezi které patřilo ulovení a snězení divočáka. V mnoha zemích na severu a na západě se dodnes jí tradiční vánoční šunka, což je pozůstatek konzumace divočáka. Vánoční kapr je v tomto směru středoevropským vynálezem.  

Na Yule se zapalovaly obrovské vatry, což mělo symbolizovat postupný příchod světla ve chvíli, kdy všude kolem vládne tma. Zapaloval se strom, který byl předtím vyzdoben runami a znaky. A zřejmě tady nacházíme předchůdce vánočního stromu. Významnou postavou byl bůh Odin, který sestupoval z Asgardu na zem, a to vždy v přestrojení za vousatého starce. Byl nazýván Starý zimní muž (Old Man Winter). V Anglii, když ji obsadili Normané (Vikingové), se ze Starého Zimy stal Otec Vánoc, předchůdce Santa Clause.

Jak vidno, Vánoce jsou sice považovány za křesťanské svátky, ale jejich propojení s pohanským světem dávných Vikingů je nesporné.  

user-avatar

Tomáš Chalupa

23. 12. 2019 | 09:00

Zavří­t reklamu