válkaČeskoslovenskoobjevy

Vikingské zákony byly v mnohém pokrokové, přesto velmi tvrdé

Vikingské zákony byly v mnohém pokrokové, přesto velmi tvrdé
Zdroj: messagetoeagle.com

O Vikinzích se traduje, že to byla nájezdnická kořistnická tlupa chlapů s rohatými helmami, která plundrovala celou Evropu. Už víme, že Vikingové rohaté helmy neměli. Teď se ukazuje, že i v dalších věcech jsme se docela mýlili.

Tomáš Chalupa 7. listopadu 2016

Vikingové nepoužívali písmo, pouze runy, proto jejich právní systém nebyl nijak kodifikován. K tomu, aby se nějaký zákon vůbec vytvořil, se muselo sejít speciální shromáždění. Na tomto shromáždění diskutovali lidé o všem, co se týkalo zákona nebo konkrétních pří. Každá komunita měla své vlastní shromáždění a své vlastní zákony.

Zajímavé je, že na shromáždění měly přístup i ženy, což rozhodně nebyl v Evropě běžný jev. Dokonce i postižení měli právo mluvit a jejich hlas byl vyslyšen. Shromáždění se scházelo v určité pevně stanovené dny a někdy trvalo i několik dní. Každé shromáždění mělo svého mluvčího, který nahlas odříkával platné zákony. Přestože se diskutovalo mezi všemi, konečné slovo v každé při nebo záležitosti měl náčelník kmene. Měl ovšem postupovat tak, jak zaznělo v debatě.

Shromáždění bylo velmi pokrokovým nástrojem práva, ale i u Vikingů existovalo právo zabití ze msty. Takové zabití však mělo přesně daná pravidla. Muselo proběhnout veřejně, nesmělo být nijak skrýváno nebo provedeno úkladně, vrah nesměl z místa činu utéct. Společnost měla být svědkem takového činu. Za tento druh zabití byla zpravidla udělena pokuta. Pokuta se platila i za usmrcení někoho v čestném souboji.

Je zajímavé, že shromáždění trest smrti neudělovalo. Za zločin bylo možné dostat pokutu, nebo být vyhnán na omezenou dobu či natrvalo. Poslední trest byl samozřejmě nejpřísnější. Vyloučení ze společnosti mělo devastující vliv na život odsouzeného. Takový člověk přišel o veškerý majetek a nemohl očekávat jakoukoliv pomoc od nikoho ze společenství. Žil osamoceně a mohl jej beztrestně kdokoliv zabít. Jedinou možností bylo uprchnout dostatečně daleko do míst, kde dotyčného nikdo neznal.

Další články

Zavří­t reklamu