válkaČeskoslovenskoobjevy

Vikingové nebyli blonďáci, možná ani Skandinávci

Vikingové nebyli blonďáci, možná ani Skandinávci
Zdroj: Wikimedia Commons
+ 1 fotka+ 2 fotky

Blond vlasy vlající pod rohatou helmou, tak nějak si lidé představují Vikingy. Jenže podle vědců to možná je všechno jinak a Vikingové nebyli blond a možná ani nepocházeli ze Skandinávie.

Tomáš Chalupa 22. července 2021

Analýza více než 400 vikinských koster ukázala, že mnoho z nich mělo tmavé vlasy a jejich původ nevězel na území Skandinávie. „Výsledky výzkumu mění naše vnímání, kým Vikingové ve skutečnosti byli. Historické knihy bude třeba aktualizovat,“ říká genetik Eske Willerslev, působící na univerzitách v Cambridge a v Kodani.

Willerslev měl možnost zkoumat 442 vikinských koster získaných z archeologických nalezišť ve Skandinávii, Velké Británii, v Irsku, na Islandu, v Grónsku, v Rusku a jinde. Většina ostatků pocházela z doby zhruba 793 až 1066 našeho letopočtu, tedy z období největší slávy Vikingů.

Thumbnail # Vikingské artefakty dovedly vědce až k dávno ztracené cestě v ledu
Mohlo by Vás zajímat:

Vikingské artefakty dovedly vědce až k dávno ztracené cestě v ledu

Vikingové jak známo cestovali, a svou genetickou informaci tak šířili po celém tehdy známém světě. Vikinské diaspory existovaly v Americe i Asii. Podle všeho se pojem Viking netýkal konkrétní rasy s určitými genetickými specifikacemi, ale byl to obecnější pojem pro lidi určitého kulturního okruhu. Vikingové přicházeli z dalekých zemí – a zdaleka nešlo jen o Skandinávii – a stejně tak Vikingové ze Skandinávie odcházeli do ciziny. Vikingové ze Švédska putovali do oblasti Baltu, ti z Dánska zase cestovali do Anglie a norští Vikingové osidlovali Island, Grónsko a Irsko. Všude tam pak existovaly jejich kolonie, které byly do značné míry odloučené od mateřských zemí. Ale stejně tak zase z okolních zemí přicházeli lidé na vikinská území. Třeba do vikingského Dánska mířily zástupy neolitických rolníků z Malé Asie. Další výzkumy DNA vyzradily, že mezi předky Vikingů byli Evropané i Laponci.

Thumbnail # Vikingové opustili Grónsko, protože jim tam byla zima
Mohlo by Vás zajímat:

Vikingové opustili Grónsko, protože jim tam byla zima

Vikingové tak zřejmě nebyli žádnou homogenní skupinou nordických bojovníků, ale tvořili poměrně pestrou směsici lidí, které držela pohromadě nikoliv etnicita, ale spíše kultura, zvyky a styl života nájezdníků. Být Vikingem tak zřejmě bylo do značné míry otázkou vlastní volby. Na druhou stranu vědci stále nevědí, co tedy stálo u zrodu Vikingů, respektive vikinské kultury. Pokud to nebyl etnický či rasový základ, pak to zřejmě byla touha po výbojích, zručnost ve stavbě lodí nebo chuť putovat velmi daleko do neznámých krajů. Na to ale už současná studie data nemá.

Další články

Zavří­t reklamu