válkaČeskoslovenskoobjevy

VIDEO: Jaro v bývalém Československu v roce 1963

Na stromech rozkvétají kočičky, potoky jsou plné vody z tajícího sněhu. Sadař prořezává větve v korunách stromů. Venku se volně pase drůbež a na stole už jsou připraveny ošatky s vyfouknutými vajíčky. Staré ženy v krojích a s šátky na hlavě sedí okolo stolu a na skořápky vajec malují ozdobné vzory. Krojovaní mladíci tlučou rákoskami z vrbového poutí na dveře, děvčata jim otevírají a oni je pak šlehají přes bohatě nabírané sukně. Dívky je obdarovávají kraslicemi a na pomlázky jim vážou barevné pentle. Tak takhle prožívali jaro lidé na venkově před více než půl stoletím. Mnohé z těchto tradic se dochovaly dodnes, byť mládež se dnes v mnohem menší míře obléká do krojů a ženy se už tolik nevyžívají v ručním malování vajíček.

Yvonne Pokorná 5. dubna 2017

Další články

Zavří­t reklamu