válkaČeskoslovenskoobjevy

Vesmírné lety jsou zdrojem CO2, na hlavu ho tvoří více než letadla

Vesmírné lety jsou zdrojem CO2, na hlavu ho tvoří více než letadla
Zdroj: Wikimedia Commons
+ 2 fotky+ 3 fotky

Komerční závod o dopravu turistů do vesmíru mezi zakladatelem Virgin Group sirem Richardem Bransonem a bývalým generálním ředitelem Amazonu Jeffem Bezosem se rozhořívá. V neděli 11. července vystoupal Branson ve svém pilotovaném vesmírném letounu Virgin Galactic VSS Unity do výšky 80 km, aby dosáhl hranice vesmíru. Bezosova autonomní raketa Blue Origin má odstartovat 20. července, což se shoduje s výročím přistání Apolla 11 na Měsíci.

Tomáš Chalupa 21. července 2021

Ačkoli Bezos na Bransona časově ztrácí, má v plánu dosáhnout větší výšky (asi 120 km). Start bude demonstrovat jeho nabídku pro velmi bohaté turisty: možnost dostat se skutečně do vesmíru. Oba turistické balíčky poskytnou cestujícím krátké desetiminutové dovádění v nulové gravitaci a pohledy na Zemi z vesmíru. Aby toho nebylo málo, společnost SpaceX Elona Muska poskytne později v roce 2021 čtyři až pět dní cesty na oběžnou dráhu se svou kapslí Crew Dragon.

Jaké budou pravděpodobně důsledky kosmické turistiky pro životní prostředí? Bezos se chlubí, že jeho rakety Blue Origin jsou ekologičtější než Bransonova VSS Unity. Raketa Blue Engine 3 (BE-3) vynese Bezose, jeho bratra a dva hosty do vesmíru pomocí pohonných hmot na bázi kapalného vodíku a kapalného kyslíku. VSS Unity používala hybridní pohonnou hmotu složenou z pevného paliva na bázi uhlíku, polybutadienu s hydroxylovou koncovkou (HTPB), a kapalného okysličovadla, oxidu dusného (směšného plynu). Řada opakovaně použitelných raket Falcon společnosti SpaceX vynese loď Crew Dragon na oběžnou dráhu pomocí kapalného petroleje a kapalného kyslíku.
Spalování těchto pohonných hmot poskytuje energii potřebnou k vynesení raket do vesmíru a zároveň produkuje skleníkové plyny a látky znečišťující ovzduší. Při spalování paliva BE-3 vzniká velké množství vodní páry, zatímco při spalování paliva VSS Unity i Falconu vzniká CO₂, saze a určité množství vodní páry. Okysličovadlo na bázi dusíku, které používá VSS Unity, rovněž vytváří oxidy dusíku, sloučeniny, které přispívají ke znečištění ovzduší blíže k Zemi.
Zhruba dvě třetiny zplodin z pohonných hmot se uvolňují do stratosféry (12 km-50 km) a mezosféry (50 km-85 km), kde mohou přetrvávat nejméně dva až tři roky. Velmi vysoké teploty během startu a návratu do atmosféry (kdy shoří ochranné tepelné štíty vracejících se raket) také přeměňují stabilní dusík v ovzduší na reaktivní oxidy dusíku.
Tyto plyny a částice mají mnoho negativních účinků na atmosféru. Ve stratosféře oxidy dusíku a chemické látky vznikající rozkladem vodní páry přeměňují ozon na kyslík, čímž se poškozuje ozonová vrstva, která chrání život na Zemi před škodlivým UV zářením. Vodní pára také vytváří stratosférická mračna, která poskytují povrch pro to, aby tato reakce probíhala rychleji, než by jinak probíhala.

Vesmírná turistika a změna klimatu

Výfukové emise CO₂ a sazí zachycují teplo v atmosféře a přispívají ke globálnímu oteplování. Může také docházet k ochlazování atmosféry, protože mraky vytvořené z vypouštěných vodních par odrážejí dopadající sluneční světlo zpět do vesmíru. Ochuzená ozonová vrstva by také pohlcovala méně dopadajícího slunečního záření, a tak by se stratosféra méně ohřívala.
Zjištění celkového vlivu vypouštění raket na atmosféru bude vyžadovat podrobné modelování, aby bylo možné zohlednit tyto složité procesy a přetrvávání těchto znečišťujících látek v horních vrstvách atmosféry. Stejně důležité je jasně pochopit, jak se bude vyvíjet průmysl kosmické turistiky.
Společnost Virgin Galactic předpokládá, že bude nabízet 400 letů do vesmíru ročně několika privilegovaným osobám, které si je mohou dovolit. Blue Origin a SpaceX své plány zatím neoznámily. V celosvětovém měřítku by se však počet raketových startů nemusel výrazně zvýšit ze současných zhruba 100 uskutečněných ročně, aby vyvolal škodlivé účinky, které by mohly konkurovat jiným zdrojům, jako jsou chlorofluorouhlovodíky (CFC) poškozující ozonovou vrstvu a CO₂ z letadel.

Během startu mohou rakety vypouštět čtyřikrát až desetkrát více oxidů dusíku než Drax, největší tepelná elektrárna ve Velké Británii, za stejné období. Emise CO₂ pro zhruba čtyři turisty při letu do vesmíru budou padesátkrát až stokrát vyšší než jedna až tři tuny na cestujícího při dálkovém letu.
Aby mezinárodní regulační orgány mohly držet krok s tímto vznikajícím průmyslem a řádně kontrolovat jeho znečištění, potřebují vědci lépe pochopit, jaký vliv budou mít tito miliardoví astronauti na atmosféru naší planety.

 

 

Další články

Zavří­t reklamu