válkaČeskoslovenskoobjevy

Věšení na háky, mučení chladem, každodenní popravy, to byl Fort Breedonk

Věšení na háky, mučení chladem, každodenní popravy, to byl Fort Breedonk
Zdroj: Wikimedia Commons
+ 3 fotky+ 4 fotky

Fort Breedonk je pevnost v samém srdci Belgie, ze které nacisté po obsazení země udělali vězení a koncentrační tábor. Byl jeden z nejmenších, ale také nejhorších v rámci celé Evropy.

Tomáš Chalupa 11. listopadu 2020

Pevnost byla původně postavena, aby chránila město Anverpy. Byla napadena 1. října roku 1914 a po devíti dnech bojů padlo město i pevnost, jejíž posádka se vzdala. To byl konec vojenské historie Fort Breedonku v první světové válce. Za druhé světové války zde sídlilo velitelství armády, ovšem pouze týden, protože pak celou zemi obsadili znovu Němci. Ti zprvu neměli pro pevnost žádné využití a stála stranou jejich zájmu.

Pak ale padlo rozhodnutí, že pevnost bude sloužit jako vězení, kam budou zavíráni zejména členové hnutí odporu a Židé, tudíž dvě skupiny obyvatel, se kterými neměli okupanti žádné slitování. Vězením prošlo za celou dobu války pouhých 3590 vězňů, což jsou velmi nízká čísla oproti velkým věznicím a koncentračním táborům jinde. Přes vězení také putovali Židé z jiných zemí, které pak odtud transportovali do větších koncentračních táborů.

Thumbnail # Norové  mají máslo na hlavě: týrali, mučili a znásilňovali válečné děti
Mohlo by Vás zajímat:

Norové mají máslo na hlavě: týrali, mučili a znásilňovali válečné děti

První vězeň přijel do Fort Breedonku 20. září 1940. Po příchodu byli vězni rozděleni na Židy a nežidy. Těm, kteří byli vyšetřováni gestapem, bylo určeno zvláštní křídlo, kde probíhaly výslechy, mučení a popravy. Popravčí komory a výslechové mučící místnosti jsou zachovány i dnes a návštěvníci se do těchto míst hrůzy mohou podívat.

Podmínky ve vězení byly naprosto děsivé. Na celé vězení měli vězni jedinou toaletu. Všechny cely byly studené, většina z nich bez oken. Vlhko, zima, nedostatek čerstvého vzduchu a plíseň, to byly jen základní problémy, se kterými se vězni museli vyrovnávat. Oficiálně měli vězni dostávat tři jídla denně. Snídani nahrazovala jen řídká melta a 100 gramů chleba, na oběd polévka, což byla spíše jen voda ze zbytků, a k večeři opět jen melta a 100 g chleba. Kromě mučení hladem a chladem nacisté s oblibou věšeli lidi za ruce na hák (rovněž se dochoval), což vedlo k vykloubení ramen a nesnesitelné bolesti. Výprasky rákoskami a obušky byly rovněž běžné.

Thumbnail # Zámek v Panenských  Břežanech sloužil Heydrichově vdově jako soukromý koncentrační tábor
Mohlo by Vás zajímat:

Zámek v Panenských Břežanech sloužil Heydrichově vdově jako soukromý koncentrační tábor

Na konci roku 1944 byl Breedonk osvobozen Spojenci, kteří se rozhodli vězení zachovat, jen změnili osazenstvo. Do zdejších cel proudili kolaboranti nacistů z celé země. Ti zde pobývali ale jen krátce, byli pak přesouváni k soudu do Mechelenu. V Mechelenu byli v roce 1946 souzeni také velitelé a stráže z Breedonku. Téměř všichni dostali trest smrti v čele s bývalým velitelem vězení Phillipem Schmittem.

V roce 1947 vyhlásila vláda Breedonk za národní památku. Dnes je z ní muzeum, kde si lidé mohou na vlastní oči prohlédnout, v jakých podmínkách tehdy vězni žili a umírali.

Další články

Zavří­t reklamu