válkaČeskoslovenskoobjevy

Vennbahn: Železnice, která způsobila neobvyklý problém na hranicích

Vennbahn: Železnice, která způsobila neobvyklý problém na hranicích
Zdroj: Jan Pešula, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.5

Podél hranice mezi Německem a Belgií vede stará nepoužívaná železniční trať Vennbahn. Prochází třemi zeměmi, ale patří Belgii, což vytváří velmi zvláštní pohraniční situaci v regionu.

Yvonne Pokorná 12. února 2021

Trať začíná v německém městě Cáchy, vine se přes pohraniční oblasti Německa i Belgie a končí v Troisvierges na severu Lucemburska. Pozemky, po nichž vede, patřily původně Pruskému království, které se v roce 1871 stalo součástí Německého císařství. Nová trať, jejíž stavba odstartovala v roce 1882, měla pomoci region lépe integrovat do nově sjednoceného státu. Hlavně však měla sloužit k přepravě uhlí a železa.

V průběhu první světové války intenzivně využívala tratě Vennbahn německá armáda, když se chystala na invazi do Francie. Válku ovšem Německo prohrálo a muselo pak četná území podstoupit vítězným státům. Mezinárodní hranice se posunuly na východ a mnoho německých teritorií připadlo Belgii, včetně těch, jimiž vedla trať Vennbahn.

Německo ovšem naléhalo na to, aby Vennbahn zůstal německým vlastnictvím, protože jej postavil německý lid. Belgie však namítala, že jí byl region postoupen, a proto má svrchované právo na veškerou jeho infrastrukturu. Požadovala dokonce svrchovanost nad celým železničním spodkem Vennbahnu, přestože části trati stále procházely německým územím. Belgičané tvrdili, že tato trasa je důležitou komunikací pro území, které získala na základě Versailleské smlouvy, a proto by měla být belgickým majetkem. Mezinárodní komise dohlížející na stanovení přesných hranic podle Versailleské smlouvy souhlasila a trať přidělila Belgii.

Thumbnail # Na místě bývalého středověkého kostela vzniká vysokorychlostní železnice. Archeologové tam našli čarodějnické symboly
Mohlo by Vás zajímat:

Na místě bývalého středověkého kostela vzniká vysokorychlostní železnice. Archeologové tam našli čarodějnické symboly

Vennbahn se tak stal belgickou železnicí probíhající německým územím. Vznikla zvláštní pohraniční situace, protože kdekoli  železniční tratě opustily belgické území a vjely do Německa, vytvořily se vzájemně oddělené exklávy, izolované od zbytku Německa.

Vennbahn takto vytvořil sedm německých exkláv a jednu belgickou. Jedna německá exkláva byla ale postoupena zcela Belgii, a přestala tak existovat. Dvě se spojily v jednu. V současné době tak existuje pět německých exkláv: Munsterbildchen, Rotgener Wald, Ruckschlag, Mutzenich a Ruitzhof. Tyto regiony od pevninského Německa odděluje trať Vennbahn – úzký pás země o průměru necelých 20 metrů. Nejmenší z těchto exkláv, Rückschlag, měří pouhý 1,6 hektaru a stojí na ní jeden jediný dům se zahradou.

Protože belgická železniční trať obsluhovala obyvatele Německa, bylo potřeba přijmout mnohá speciální opatření, aby se na jedné straně zabezpečila práva Belgie jako suverénního státu a práva německého obyvatelstva na druhé straně. Zjednodušila se daňová politika, Belgičané pracující na železnici, případně žijící na jejích pozemcích, nepodléhali německému daňovému systému a nepodstupovali celní formality při překračovaní území. Podobně i cestující, kteří cestovali do destinací v Německu,  získali všechny výhody přepravních a tarifních podmínek státu. Jízdné se mohlo platit jak v belgické, tak německé měně.

Thumbnail # V Japonsku mají železniční zastávku, která slouží jen jako vyhlídka
Mohlo by Vás zajímat:

V Japonsku mají železniční zastávku, která slouží jen jako vyhlídka

S nástupem nacismu ve 30. letech začal provoz na Vennbahnu upadat a v roce 1940 Adolf Hitler znovu anektoval bývalé území. 2. července 1940 byl Vennbahn triumfálně zprovozněn jako výlučně německá trať. Po porážce Německa v roce 1945 se ale vše zase vrátilo do předválečných kolejí.

Trať byla víceméně v provozu až do roku 2000, kdy byla uzavřena. Kromě několika úseků byla většina kolejí odstraněna a nahrazena 125 km dlouhou cyklistickou stezkou. A i když se jednu dobu uvažovalo o navrácení traťové základny Německu a znovusjednocení exkláv s Německem, oblast stále zůstává v majetku Belgie a exklávy nadále přetrvávají jakožto pozůstatek dramatické historie.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu