Mariánský příkop, místo, kde mizí voda z oceánu do hlubin země.

Mariánský příkop, místo, kde mizí voda z oceánu do hlubin země. | zdroj: iflscience.com


Velké množství vody z oceánů se vsakuje dovnitř Země

TÉMATA: teorie | oceány | geologie | moře | voda

user-avatar

Tomáš Chalupa

30. 11. 2018 | 09:00

Mariánský příkop je nejhlubší místo na zemi, je to také oblast obydlená podivnými hlubokomořskými tvory. A je to také místo, kudy do nitra Země proudí ohromné množství vody z oceánu.

Vědci provedli několik seizmických výzkumů dna Mariánského příkopu, aby zjistili, kolik vody jím prosakuje do podloží. A přišli na to, že pohybem tektonických desek se dno na mnoha místech narušuje. Pacifická tektonická deska se zvolna sune pod Mariánskou desku a z toho vzniká prostor, do kterého vniká voda, hodně vody. Podle vědců z univerzity ve Washingtonu tři až čtyřikrát více, než odhadovaly minulé výzkumy.

Voda tak proudí do podloží, kterému se říká vědecky „wet rocks“, tedy něco jako mokré skály. Voda se dostává do zemského pláště, konkrétně do míst zlomů a doteků zemských desek. Tam je uvězněna ve velkých hloubkách a za velkého tlaku a teploty se mění z tekutiny na zvláštní druh minerálů, právě ony mokré skály.

Zajímavé na tom je, že přestože se voda Mariánským příkopem a zřejmě i jinými oblastmi oceánského dna neustále vsakuje do hlubin země, s vodní hladinou jako celkem to nedělá prakticky nic. To by napovídalo faktu, že se voda zase vrací nějakým způsobem zpět do oceánu. Jak přesně k tomu dochází a jak vlastně funguje celý proces cirkulace vody zemským pláštěm, je pro vědce zatím naprostou záhadou.

user-avatar

Tomáš Chalupa

30. 11. 2018 | 09:00

Zavří­t reklamu