Ledovce po celém světě jsou plné radioaktivního spadu.

Ledovce po celém světě jsou plné radioaktivního spadu. | zdroj: iflscience.com


Velké množství radioaktivního spadu je ukryto v ledovcích

TÉMATA: ledovce | černobyl | radioaktivita

user-avatar

Tomáš Chalupa

25. 04. 2019 | 09:00

Že tání ledovců přináší a hlavně přinese lidstvu velké problémy, je zřejmé. Zvyšování hladiny oceánů, přesměrování mořských proudů a zkáza pro mnohé živočišné druhy jsou těmi nejčastěji zmiňovanými. Teď vědci mezi ně zařadili další. Tání ledovců může uvolnit množství radioaktivního spadu.

Podle vědců je v ledovcích pohřbeno velké množství radioaktivního spadu. A je to v podstatě časovaná bomba, jejíž časovač už nebezpečně rychle tiká. Ledovce totiž tají osmnáctkrát rychleji, než tomu bylo v 60. letech minulého století. A tempo se stále zrychluje.

Problém je, že lidé u radioaktivních havárií, jako byl Černobyl, zkoumají jen dopad na obyvatele a životní prostředí v okolí místa katastrofy. Nikoho nikdy nenapadlo hledat radioaktivní spad někde v arktických ledovcích. Jenže přesně tam je a je ho tam podle všeho hodně.

Vědci prozkoumali 17 ledovců po celém světě a v každém z nich nalezli radioaktivní látky lidského původu. A nejen to – zjištěné koncentrace těchto látek byly desetkrát vyšší než v jiných oblastech mimo ledovcová pole. Z toho je patrný jednoznačný závěr, že radioaktivní materiál se v ledovcích hromadí a jeho koncentrace jsou potencionálně velmi nebezpečné. Při tání ledovců se všechny tyto látky dříve nebo později uvolní do ovzduší. Jsou velmi lehké a mohou být unášeny větrem na ohromné vzdálenosti. Ostatně stejnou vzdálenost musely urazit, aby se do ledovců dostaly.

Podle odborníků jde o radioaktivní látky z obou největších katastrof – Černobylu a Fukušimy. Ale nejen z nich. Také látky uvolněné při nespočetných jaderných testech končí v ledovcích. Jde zejména o testy z 50. a 60. let.  

Vědci se nyní chtějí zaměřit na dvě hlavní oblasti výzkumu. První jsou důsledky uvolňování takového množství radioaktivních látek do ovzduší, tou druhou pak je lepší zmapování samotného procesu uvolňování. Obojí je velmi důležité pro pochopení této hrozby jako celku. Už nyní je ale jasné, že tání ledovců přivodí i problémy s radioaktivitou.

user-avatar

Tomáš Chalupa

25. 04. 2019 | 09:00

Zavří­t reklamu