válkaČeskoslovenskoobjevy

Velká pyramida v Gíze ukrývá četná proroctví. Spatřil v ní Napoleon svůj příští osud?

Velká pyramida v Gíze ukrývá četná proroctví. Spatřil v ní Napoleon svůj příští osud?
Zdroj: ancientpages.com

O velké pyramidě v egyptské Gíze již bylo napsáno bezpočet článků a knih. V otázkách na to, kdy, jak a za jakým účelem byla postavena, se názory značně liší. Vypadá to, jako by téměř každý historik a či archeolog měl svou vlastní verzi příběhu. Jednou z nejdivočejších teorií je ta, podle níž byla do této tajemné stavby zakomponována proroctví o významných událostech lidské historie.

Yvonne Pokorná 4. srpna 2017

Začal s tím londýnský knihkupec a eminentní matematik John Taylor (1781 – 1864), který ve své knize z roku 1859 tvrdil, že Chufuova pyramida nebyla hrobkou, ale památníkem starých měrných jednotek. Byl to on, kdo dal rozměry pyramidy do spojitosti se zlatým poměrem. Také upozornil, že jednotkou míry užitou při stavbě Velké pyramidy byl takzvaný pyramidový palec, který dává po vynásobení číslem 25 délku tzv. „posvátného lokte“ (635,66 mm). Toto číslo po vynásobení deseti miliony dává délku polárního poloměru (6356,6 km). Taylor byl také první, kdo tvrdil, že pyramida byla inspirována božstvem, obsahovala zjevení a nebyla postavena Egypťany, nýbrž Hebrejci, možná samotným Noemem. Ti měli do místností a chodeb pyramidy vložit tajný symbolický význam. Po proměření tzv. pyramidovým loktem, nebo pyramidovým palcem, pak bylo možno data přečíst. Počítání prorockých dat má začínat při vstupu do královské hrobky.

Chufuův pyramidový komplex je jedním z archeologicky nejzkoumanějších objektů v Egyptě.

Chufuův pyramidový komplex je jedním z archeologicky nejzkoumanějších objektů v Egyptě.

Taylorovy názory ovlivnily anglického astronoma Piazziho Smytha (1819 – 1900) , jenž z Chufuovy pyramidy vydedukoval, že Egypťané uměli vypočítat Ludolfovo číslo pí, přesnou délku roku, obvod naší planety a její vzdálenost od slunce, a dokonce do ní zakotvili i celý osud lidstva.

Tajemství zakletá v kameni

Skotský stavební inženýr David Davidson (1884–1956) byl zprvu skeptikem a hodlal vyvrátit tvrzení o tom, že vnitřní chodby Velké pyramidy v Gíze tvoří chronologickou mapu proroctví. Následně strávil 25 let analýzou této stavby a nakonec dal svým předchůdcům vesměs za pravdu. Výsledky svého bádání shrnul v roce 1924 do knihy nazvané “Velká pyramida: Její božské poselství”. Mimo jiné zjistil, že do pyramidy jsou zakomponovány i hodnoty solárního roku (365 dní, 5 hodin, 48 minut, 46 sekund), siderického roku (365 dní, 6 hodin, 9 minut, 10 sekund) a orbitálního roku (365 dní, 6 hodin, 13 minut, 53 sekund). A to s naprostou přesností.

Cheopsova pyramida má čtvercovou základnu o straně dlouhé 230 m, což odpovídá asi miliardtině vzdálenosti Marsu od Slunce.

Cheopsova pyramida má čtvercovou základnu o straně dlouhé 230 m, což odpovídá asi miliardtině vzdálenosti Marsu od Slunce.

Také známý jasnovidec a “spící prorok” Edgar Cayce (1877 – 1945) sdělil, že uvnitř pyramidy, v úhlech chodeb, druzích kamení a vnitřních rozměrech je zaznamenána budoucnost národů a vývoj světového náboženského myšlení. Stejně jako on i skotský žurnalista a okultní badatel Lewis Spence (1874 – 1955) považoval egyptské pyramidy za odkaz zničené Atlantidy. Ve své knize “Symbolická proroctví Velké pyramidy” vysvětluje, že Velká pyramida v Gíze byla záměrně postavena jako prorocký monument. Píše v ní, že všechny významné události lidské historie jsou jasně zakódovány v rozměrech, stavebních liniích, dimenzionálních klíčích a křížení linií uvnitř pyramidy.

Vnitřní schéma Cheopsovy pyramidy

Vnitřní schéma Cheopsovy pyramidy

“Jestliže prostory mezi těmito kříženími jsou vyměřeny pyramidálním palcem a propojeny s roky, měsíci a dny – v některých případech i s aktuálními hodinami – získáme důležitá data. Když to spojíme s liniemi, které stoupají nahoru nebo vedou horizontálně či vertikálně klesají, nabývají prorocká data jistého významu. Rovněž souvislost rozměrů těchto linií s určitými spojovacími chodbami mezi komorami a zvláštní uspořádání uvnitř pyramidy nám umožňují odhalit povahu události, k níž má dojít v určitý den, předpovězeném těmito dimenzemi,” píše Spence.

Napoleonovy noční můry

Napoleon Bonaparte v roce 1798 navštívil Velkou pyramidu a požádal místní průvodce, zda by mohl zůstat sám v královské komoře. Když se vrátil, byl velmi rozrušený. Jeho pobočník se ho zeptal, zda něco zvláštního zažil. Napoleon odpověděl, že na to nemá co říci. Nikdy se o daném incidentu nechtěl více bavit. O mnoho let později, když byl na smrtelné posteli, se ho blízký přítel zeptal, cože se to skutečně stalo v královské komoře? Už se mu chystal říci pravdu, ale pak se zarazil a zavrtěl hlavou: „Ne, nemělo by to smysl. Nikdy bys mi nevěřil.“ Měl snad oné noci v pyramidě vizi své vlastní budoucnosti?

Pyramidologie – věda, nebo pavěda?
V souvislosti s pyramidami existuje také směr zvaný pyramidologie. Jde o zaměření, které se vyvinulo v 19. století. Mnozí skeptici tvrdí, že jde o pavědecký a neprokazatelný názor. Řada badatelů však myšlenku tohoto směru podporuje. Hlavní myšlenkou je, že pyramidy mají speciální účinky, kumulují energii a jsou zároveň energetickými zářiči. Jsou rovněž nositeli odvěké moudrosti či zvláštních tajemství, která jsou zde „zašifrována“ a která je třeba „odhalit“. V nejnovější době bývají nejrůznějšími způsoby dávány do souvislosti s údajnou existencí mimozemských civilizací nebo s dávnými a současné vědě neznámými lidskými kulturami disponujícími pokročilými technologiemi (např. Atlantidou). Společným znakem všech těchto teorií je, že odmítají akceptovat nejen primární účel pyramid jako hrobek, ale i jejich datování egyptologií, takže posouvají dobu jejich vzniku hlouběji do minulosti.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu