válkaČeskoslovenskoobjevy

Velká gorgánská zeď je jednou z nejdokonalejších starověkých fortifikací na světě

Velká gorgánská zeď je jednou z nejdokonalejších starověkých fortifikací na světě
Zdroj: ancientpages.com

V severním Íránu se nacházejí pozůstatky jednoho z nejdokonalejších opevňovacích systémů starověku. Archeologové znovu zahájili výzkum na Velké gorgánské zdi, aby lépe prozkoumali tento stavitelský zázrak.

Tomáš Chalupa 17. ledna 2018

Velká gorgánská zeď byla postavena mezi lety 420 – 530 a sloužila jako obranný systém. Táhne se podél jihovýchodní části Kaspického moře, poblíž současného města Gorgán, podle kterého také získala své jméno.

Postavena byla v době, kdy oblast náležela k Sásánské říši (někdy nazývané též Novoperská). Sásánovci byli poslední předislámská dynastie, která vládla v Persii. Její zakladatel Ardašír I. porazil tehdy vládnoucí Parthskou říši a založil snový státní útvar na východě Kaspického moře.

K udržení území, získaných nejrůznějšími výboji, stavěli Sásánovci rozsáhlá a na svou dobu velmi sofistikovaná opevnění, která jim měla zaručit bezpečí. Velká gorganská zeď je jedním z nich a je považována za jedno z nejdokonalejších opevnění na světě.

Délka zdi je 195 kilometrů, šířka pak šest až deset metrů. Zahrnuje celkem 38 pevností v úsecích o délce 10 až 50 kilometrů. To jsou opravdu úctyhodné parametry, ostatně je to nejdelší zeď v oblasti Evropy i střední Asie. Je delší než Hadriánův a Antonínův val dohromady. Zdi se někdy přezdívalo Rudý had, protože byla postavena převážně z červených cihel.

Aby vůbec mohla být takto rozsáhlá stavba vybudována, musela být také vykopána síť vodních kanálů, které přiváděly přímo ke zdi vodu. Cihly, ze kterých se stavěla, byly totiž vyráběny přímo na místě, a k tomu byl potřeba přísun vody. Do těchto kanálů se přiváděla voda z řeky Gorgán podzemními tunely. Už tato část celé konstrukce je fascinující a ukazuje na vyspělost sásánského inženýrství a stavitelství.

Zeď skutečně dlouho plnila svůj účel a pomohla Sásánovcům v mnoha válkách. Přesto Sásánovská říše zanikla pod útokem muslimských arabských vojsk na konci 7. století. Dnes je Velká gorganská zeď místem, které intenzivně zkoumají archeologové, kteří zde nacházejí mnoho artefaktů z doby Sásánské říše.

Další články

Zavří­t reklamu