válkaČeskoslovenskoobjevy

Vegetariánství vede k depresím, tvrdí velká studie

Vegetariánství vede k depresím, tvrdí velká studie
Zdroj: Wikimedia Commons

Podle rozsáhlého výzkumu na vzorku téměř 50 000 lidí, kterou provedli vědci z německé Bochumi, může být vegetariánská strava spojena s vyššími hodnotami depresí. Výzkum potvrzuje dosavadní studie, které spojovaly vyloučení konzumace masa se zvýšenou pravděpodobností deprese, ale důvod zůstává neznámý.

Tomáš Chalupa 3. srpna 2021

Zda vegetariánství skutečně hraje roli při vzniku deprese, není doposud dostatečně známo. Některé studie ukazují na tento způsob stravování, zatímco jiné tato zjištění vyvracejí. Sebastian Ocklenburg a Jette Borawski provedli rozsáhlou metaanalýzu publikovaných studií, které porovnávaly výsledky depresí u nevegetariánů a vegetariánů. Jejich výsledky byly zveřejněny v časopise Journal of Affective Disorders.

Po zohlednění duplicit bylo do analýzy zahrnuto celkem 8 057 vegetariánů a 41 832 nevegetariánů. Vzorek byl sice velký, ale mnoho účastníků pocházelo z podobných zemí, takže diverzita v rámci studie byla poměrně nízká. Výzkumníci pak pomocí statistického programu prošli studie, ve kterých bylo zjištěno skóre poruch nálady a dostatek údajů, aby mohly být považovány za významné, a 13 studií vyhovovalo.

Po analýze všech výsledků vědci zjistili, že u vegetariánů se skóre depresí ve srovnání s nevegetariány významně zvýšilo. Nicméně i když byla data významná, byla ve studiích také značná heterogenita (jak si výsledky jednotlivých studií odporovaly), což naznačuje, že rozhodně nešlo o jednoznačný závěr.

Autoři ve svém článku jasně uvádějí, že na základě výsledků nechtějí dělat žádné závěry – stále není jasné, zda je souvislost příčinná ze stravy, nebo zda se pro vegetariánství častěji rozhodují ti, kteří trpí depresí. V jedné ze studií zahrnutých do analýzy například výsledky ukázaly, že častěji než lidé s depresivními příznaky začali vegetariánskou stravu užívat až po vzniku poruchy, což naznačuje, že nejde o příčinnou souvislost. Předpokládá se, že deprese může vést k tomu, že si člověk více uvědomuje své zdraví, což ho vede k vegetariánství, nebo že deprese posiluje pocity empatie vůči zvířatům. V současné době se však jedná o pouhou spekulaci.

Vzhledem k tomu, že byla zjištěna významná souvislost, autoři nyní vyzývají k dalšímu výzkumu, aby se pochopila její skutečná povaha. Prvním krokem by bylo zahrnout do studií více zemí, protože v mnoha studiích je zřejmá zaujatost vůči malému počtu zemí. Po jejich zařazení bude nesmírně důležité zjistit, zda je strava příčinou příznaků, nebo zda je čistě výsledkem životního stylu.

Další články

Zavří­t reklamu