Cestování časem je teoreticky možné, prakticky to ale nejde.

Cestování časem je teoreticky možné, prakticky to ale nejde. | zdroj: messagetoeagle.com


Vědec tvrdí, že cestování časem je možné, má i matematický model stroje času

TÉMATA: fyzika | teorie | cestování časem

user-avatar

Tomáš Chalupa

22. 06. 2017 | 14:30

Cestování časem je jeden z velkých snů lidstva, který se však zdá být neuskutečnitelný. Lidstvo zatím nenašlo cestu, jak by se podobná věc dala uskutečnit. Nová studie ale tvrdí opak a říká, že cesta časem je možná.

Fyzik Ben Tippett je autor studie, která tuto možnost otevírá za pomoci matematických a fyzikálních konceptů. Jako obvykle je ovšem od teorie velmi daleko k praxi. Jeho studie totiž říká, že jeho model funguje pouze v bublině časoprostoru, která se pohybuje rychleji než světlo. Ta se pak skutečně může posouvat v čase zpět, protože se v ní čas pohybuje po cyklické a nikoliv lineární dráze. Stroj času by tak měl fungovat tak, že by byl schopen vytvořit tuto časoprostorovou bublinu. Celý princip je tak v zakřivení časoprostoru z lineárního na kruhový. Jak toho docílit, je ovšem zatím naprosto ve hvězdách.

Sám Tippet si to uvědomuje a říká, že lidstvo tuto možnost nikdy nenajde. "Matematicky je to sice možné, ale je nemožné vyrobit stroj času, protože nemáme materiál, který nazýváme exotická hmota, který by to umožňoval. Ta musí být teprve objevena." 

Tippetova studie tak bohužel pracuje s příliš mnoha nereálnými předpoklady, aby mohla mít nějaký praktický důsledek. Vyrobení stroje času tak asi bude chtít ještě nějaký čas.

user-avatar

Tomáš Chalupa

22. 06. 2017 | 14:30

Zavří­t reklamu