válkaČeskoslovenskoobjevy

Vědci zjistili, proč jsou některé houby halucinogenní a jiné ne

Vědci zjistili, proč jsou některé houby halucinogenní a jiné ne
Zdroj: odditycentral.com

Proč má pár hub halucinogenní účinky, zatímco většina ostatních žádné nemá? Na tuto otázku hledali odpověď vědci z Ohijské státní univerzity, zabývající se evolucí psychedelických hub. Za magií hub objevili prostý důvod – boj o přežití.

Yvonne Pokorná 12. června 2019

Tým vědců vedený Jasonem Slotem zkoumal skupinu tří hub, které všechny produkují psilocybin – chemickou látku, která v lidech vyvolává změněné stavy vědomí – ale které nejsou blízkými příbuznými. Hledali, co mají společného a čím se liší od ostatních. Objevili v nich klastr pěti genů, které tyto houby činí takříkajíc magickými.

Tím však výzkum nekončil. Vědce zajímalo, jak a proč k tomuto vývoji došlo a jakou roli hraje psilocybin v přírodě.

Lysohlávka česká

Lysohlávka česká

“Spekuluje o tom, že tyto houby se staly halucinogenními proto, že tím snížily šance, aby je sežral hmyz,” říká Jason Slot. “Psilocybin pravděpodobně predátory neotráví a nechutná špatně, ale změní jim mysl, pokud nějakou mají, tím, že uspokojí jejich potřeby,” vysvětluje vědec.

Psilocybin však není to jediné, co má těchto několik druhů hub společné. Jak vědci zjistili, libují si ve zvířecím trusu a tlejících větvičkách stromů, což je prostředí, které láká také hmyz. Toto vzájemné pouto podle vědců způsobilo, že si jinak vzdálené druhy těchto hub navzájem předaly geny na ochranu před hmyzím predátorem. Jde o unikátní evoluční techniku nazývanou horizontální přenos genetické informace (také laterální genový transfer), kdy jeden organismus přijímá genetický materiál (DNA) jiného jedince, ačkoliv není jeho potomkem. Tím může získávat nové vlastnosti. Vyměňovaná DNA se někdy označuje jako promiskuitní DNA. Horizontální genový transfer je významným procesem v životě bakterií i archeí, ale u vyšších organismů jako hub je poměrně vzácným. Jak vědci ve své studii uvedli, psilocybin zřejmě potlačuje u hmyzu apetit nebo nějakým způsobem je odrazuje od požírání hub.

Závěrem vědci neopomenuli zdůraznit, že smyslem jejich výzkumu je pomoci najít další molekuly, s jejichž pomocí by se daly léčit onemocnění mozku a mentální choroby. Cílem je rovněž změnit z jejich pohledu zastaralé zákony znemožňující používání psychedelických drog za účelem výzkumu a léčby.

Další články

Zavří­t reklamu