válkaČeskoslovenskoobjevy

Vědci už ví, proč Inkové postavili Machu Picchu na tak extrémním místě v horách

Vědci už ví, proč Inkové postavili Machu Picchu na tak extrémním místě v horách
Zdroj: Profimedia

Ruiny skalního města Machu Picchu jsou nejnavštěvovanějším místem v Peru, i když dostat se k nim není snadné. Leží ve výšce 2 450 metrů nad mořem. Právě poloha tohoto místa vrtala vědcům dlouho v hlavě. Proč se Inkové rozhodli své město postavit na tak těžko dostupném místě v horách? Tajemství se možná ukrývá pod zemí.

Yvonne Pokorná 13. května 2021

O tom, proč Inkové postavili sídliště tak vysoko v horách, se žádné dochované písemnosti nezmiňují, obdobně jako o jeho účelu. Podle geologa Rualdo Menegata si však tuto lokalitu nevybrali náhodou. Tvrdí, že Inkové záměrně postavili Machu Picchu – stejně jako i jiná města – v místech, kde se nachází tektonické zlomy. Tyto zlomy produkovaly po miliony let hojnost kamene a poskytly tak Inkům dostatek stavebního materiálu, který potřebovali.

„Bez takto frakturovaného podloží by nebylo nemožné vybudovat tak vysoko v horách podobné sídlo,“ uvedl Menegat. Ten pomocí kombinace družicových snímků a měření v terénu zjistil, že se město nachází nad protínající se sítí tektonických zlomů a zlomových čar různých délek a velikostí. Některé ze zlomových linií směřují na severovýchod a jihozápad, jiné na severozápad a jihovýchod. Z ptačího pohledu vytvářejí tvar „X“ přímo pod Machu Picchu.

Tato síť zlomů byla pro výstavbu Machu Picchu stejně důležitá jako stavitelské zkušenosti a dovednosti Inků. Ti zdivo stavěli z opracovaných žulových kvádrů pokládaných na sebe bez použití pojiva. U některých zdí není možné mezi dva na sebe položené kvádry vsunout ani ostří nože.

“Inkové byli mistři kamenictví a kamenného materiálu v místech zlomu hojně využívali,“ říká Menegat. Díky intenzivní tektonice se zdejší skály souměrně lámaly, což Inkům výrazně usnadnilo jejich práci.

Ovšem nebylo to jen množství stavebního materiálu, co Inky přivedlo na horský hřeben Machu Picchu do nadmořské výšky 2 430 metrů. Zlomy, na nichž stojí Machu Picchu, také pomáhají odvádět vodu během intenzivních bouřek v regionu. Oblast je také izolovaná od sesuvů lavin i půdy, k nimž ve vysokých horách běžně dochází. Je to jeden z důvodů, proč se Machu Picchu do dnešní doby tak dobře zachovalo a jeho kráse se může obdivovat půldruhého milionu turistů ročně. “Machu Picchu nám jasně ukazuje, že incká civilizace byla říší zlomových hornin,” uzavírá geolog.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu