válkaČeskoslovenskoobjevy

Vědci připouští, že vše ve vesmíru má své vědomí a i samy hvězdy kontrolují své dráhy

Vědci připouští, že vše ve vesmíru má své vědomí a i samy hvězdy kontrolují své dráhy
Zdroj: sucessomental.com

Představy, které dříve patřily výhradně do oblasti esoteriky či sci-fi, si v posledních letech klestí cestu mezi alternativně smýšlející akademiky, a díky tomu se stávají předmětem debat i uvnitř mainstreamové vědy. Příkladem je takzvaný simulační argument, založený na domněnce, že vesmír i pozorovatelé, které obsahuje, jsou možná produktem gigantické počítačové simulace, kterou spustila jakási neznámá bytost nebo bytosti. Dalším je objev časových krystalů, které se opakují nejen v prostoru, ale i v čase, takže se stále pohybují nebo vibrují. Ještě dráždivější teorií, šířící se v poslední době na internetu, je panpsychismus, podle kterého mají všechny věci v přírodě svou duši, tudíž nic není absolutně neživé a bezduché.

Yvonne Pokorná 15. srpna 2017

Nedávno publikovaná studie amerického fyzika Gregoryho Matloffa (*1945) vrací panpsychismus opět do hry, neboť slibuje experimentální testy, které by mohly buď potvrdit, nebo vyvrátit koncept všudypřítomného “proto-vědomí”. Matloff rovněž prosazuje poměrně kontroverzní myšlenku o volních hvězdách a tvrdí, že existuje důkaz o tom, že tyto hvězdy kontrolují své vlastní galaktické dráhy.

Gregory L. Matloff zkoumá vědomí hvězd.

Gregory L. Matloff zkoumá vědomí hvězd.

Byť tato teorie zní absurdně, má řadu prominentních stoupenců, včetně britského teoretického fyzika Sira Rogera Penrose (*1931), jenž s teorií panpsychismu přišel před třemi desetiletími. Penrose je přesvědčený, že vědomí vyplývá z vlastností kvantového provázání, při kterém jsou stavy jednotlivých podsystémů většího systému ve vzájemném vztahu. Spolu s anesteziologem Stuartem Hameroffem vytvořil hypotézu o Organizované objektivní redukci (Org-OR), která mimo jiné říká, že vědomí je generované kvantovými vibracemi mikrotubulů v mozkových neuronech.

V roce 2006 německý fyzik Bernard Haisch posunul myšlenku ještě dál, když začal tvrdit, že vědomí se tvoří uvnitř “kvantového vakua”, kdykoli existuje výrazně pokročilý systém, jímž může proudit energie.

Christof Koch zastává názor, že vědomí je základní vlastností všech síťových entit.

Christof Koch zastává názor, že vědomí je základní vlastností všech síťových entit.

Další zastánce panpsychismu, americký neuropatolog Christof Koch (*1956), k tomuto tématu přistupuje z poněkud jiného úhlu, když na základě takzvané integrované informační teorie argumentuje, že vědomí není vlastní jen biologickým organismům, ale je přítomné všude.

“Jediná převládající teorie o vědomí říká, že souvisí se složitostí – se schopností určitého systému řídit se vlastním stavem a určovat si svůj osud,” prohlašuje Koch. “Podle této teorie se může toto uspořádání rozpadnout na velmi jednoduché systémy. V principu některé čistě fyzikální systémy, jež nejsou biologické nebo organické povahy, mohou mít taky vědomí.”

Tento argument nyní vstupuje do své další fáze – experimentu. Gregory Matloff má nyní v úmyslu prozkoumat chování hvězd, konkrétně analyzovat anomálii v oběhu hvězd, označovanou podle ruského astronomova jako Parenagova diskontinuita. Matloff chce zjistit, proč určité chladnější hvězdy vysílají proudy energie jedním směrem, což je rys, který se jeví zvláštní a nevysvětlitelně všudypřítomný v naší galaxii. V příštím roce zamýšlí použít výsledky mapování hvězd sondy Gaia, aby dokázal, že tato anomálie je úmyslnou hvězdnou akcí.

Podle G. Matloffa jsou hvězdy myslící entity, které kontrolují své vlastní dráhy.

Podle G. Matloffa jsou hvězdy myslící entity, které kontrolují své vlastní dráhy.

Zatímco Matloff zkoumá kosmické aktivity v tom nejširším možném měřítku, Christof Koch experimentuje na pacientech s mozkovou poruchou. Chce vědět, zda jejich informace odpovídají hlavním neurochemickým základům vědomí. Plánuje si to otestovat propojením mozků myší, aby se podíval na to, jak se jejich vědomí spojí do širšího informačního systému.

Panpsychismus samozřejmě má i své odpůrce, kterým vadí, že poněkud zjednodušuje složité téma o vědomí ve vesmíru. Nicméně vědci jako Matloff, Penrose a další obhájci tohoto směru myšlení dál zkouší posunovat mantinely obecně přijímané vědy a uvádět v soulad těžko slučitelné protiklady a anomálie, které s sebou přináší kvantová teorie.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu