Předci dnešních lidí se v minulosti zkřížili nejméně se čtyřmi různými druhy rodu Homo.

Předci dnešních lidí se v minulosti zkřížili nejméně se čtyřmi různými druhy rodu Homo. | zdroj: ancient-origins.net


Vědci objevili v lidské DNA neznámého předka člověka

TÉMATA: antropologie | vývoj člověka | evoluce

user-avatar

Yvonne K.

1. 08. 2016 | 10:00

Vědci zjistili, že lidský genom je tvořen fragmenty ze čtyř různých druhů člověka. Zatímco tři z nich – homo sapiens, neadrtálce a denisovany – již známe, ten čtvrtý je zatím neznámý. Ačkoli dosud nebyly nalezeny žádné jeho tělesné ostatky, vědci našli důkaz o tom, že žil a měl sex s předky dnešních lidí.

Na tajemného hominina vědci narazili, když zkoumali genomy žijících australských domorodců, Papuánců, lidí z Andamanských ostrovů a z pevninské Indie. V jejich DNA objevili úseky, které nejsou přítomny v genomech Evropanů ani východních Asiatů a nekorespondují  s žádnými dosud známými druhy homininů. To by znamenalo, že se předci těchto lidí kdysi zkřížili na jihu Asie či v oblasti Pacifiku s tajemnou rasou, což zanechalo otisk v DNA jejich potomků. O jaký druh hominina šlo, je však záhadou. Nový objev mezi vědci proto vyvolal vlnu diskusí. Homo erectus

Podle jedněch  byl oním tajemným druhem Homo erectus, který žil v Asii zhruba před 1,8 miliony až 33 000 lety. Pro tohle tvrzení ovšem chybí přímý důkaz. Žádná z dosud nalezených fosílií člověka vzpřímeného totiž neskýtá dostatečná genetická data, s nimiž by se vzorky dnešních lidí daly porovnat. “Dokud nenajdeme dobře zachovalou kostru, nejsme schopni generovat celý genom, tak jak se nám to podařilo u denisovanů,” zkonstatoval Alan Cooper z Univerzity v Adelaide. Migrace lidí před 60 000 lety.

Aby toho nebylo málo, vědci dokonce naznačují, že k záhadným útržkům DNA možná přispělo více druhů homininů, což činí lidskou evoluci ještě komplikovanější. “Nepřekvapilo by mě to,” přiznal Cooper a dodal: “Asie je tak trochu noční můrou vzhledem k počtu různých skupin, které se tu ve stejnou dobu pohybovaly.” Ukazuje se, že na asijském kontinentu žilo před desítkami tisíc let více lidských druhů než v Evropě.

user-avatar

Yvonne K.

1. 08. 2016 | 10:00

Zavří­t reklamu