Není jasné, proč někdo žirafy ztvárnil v životní velikosti. V Africe se našly spíš menší skalní kresby.

Není jasné, proč někdo žirafy ztvárnil v životní velikosti. V Africe se našly spíš menší skalní kresby. | zdroj: messagetoeagle.com


Vědci netuší, kdo na Sahaře před 10 000 lety vyryl do skal gigantické kresby žiraf

TÉMATA: archeologie | nálezy | pravěk | afrika | neolit | umění

user-avatar

Yvonne K.

13. 05. 2017 | 10:00

Rytiny dvou žiraf v životní velikosti, objevené u vesnice Dabous na severu Nigeru, jsou největšími dosud nalezenými zvířecími petroglyfy na světě. Podle vědců vznikly před téměř 10 000 lety, tedy dlouho před zrodem nám známé staroegyptské civilizace. K jejich objevu došlo v roce 1987, dodnes ovšem není známo, kdo tyto skalní kresby vytvořil.

Obraz měří na výšku přes šest metrů a zachycuje dvojici žiraf, většího samce a menší samici. Ty obklopuje stovka menších rytin znázorňujících velkou prehistorickou africkou faunu z doby 9 000 až 6 500 před naším letopočtem.

Kresby byly hluboce vyryty do pískovce a pak pečlivě ohlazeny. Patří k nejkrásnějším ukázkám afrického skalního umění vůbec.

“Ta technika je dokonalá,” říká francouzská archeolog Jean Clottes. “Kdybyste je dali do Louvru, hezky se by tam vyjímaly,” dodává. Kresby žiraf jsou vyryty do pískovce.

Na žirafách je zajímavé to, že z jejich nozder vychází jakási dlouhá čára, která končí u obrazu malého muže. “Domníváme se, že to má důležitý význam, možná to souvisí se šamanismem, nebo to něco symbolizuje,” upozorňuje vědec. “My to prostě nevíme. Co je však jasné, je to, že žirafy měly životní význam pro rané africké populace. Pravděpodobně byly spojovány s příchodem deště.”

V dobách, kdy byly tyto rytiny vytvořeny, byla Sahara mnohem pohostinnějším místem než dnes. Pokrývaly ji lesy, traviny a protkána byla řekami i jezery. Vysychat začala někdy před 3000 lety a současného stavu dosáhla asi před 2 a půl tisíci lety. Prehistorické petroglyfy tak zobrazují úplně jiný svět. Nejvyšší bod Mont Idoukal-n-Taghès v pohoří Aïr

Kdo byli tvůrci těchto gigantických rytin žiraf?

Rytiny poprvé objevil na vrcholku žulové hory v pohoří Aïr v roce 1987 amatérský francouzský archeolog Christian Dupuy. Předpokládá se, že jsou staré 7 000 až 10 000 let, to znamená, že vznikly v dobách pravěkých lovců a sběračů. “Absolutně netušíme, kdo je vytvořil,” přiznává Coulson. Své stopy zde zanechaly dvě populace neolitických osadníků – lid kiffianské a tenerianské kultury. Dnes oblast obývají Tuaregové.Tito nomádští pastevci však nejsou tvůrci zmíněných petroglyfů. Žádný z pravěkých nástrojů, které po sobě tyto kultury v poušti zanechaly, neposloužily k tvorbě skalních kreseb. Je tak možné, že v dávných dobách existovala v samém srdci Sahary  neznámá vyspělá civilizace, která je dnes pohřbená pod hustými nánosy pouštního písku.

user-avatar

Yvonne K.

13. 05. 2017 | 10:00

Zavří­t reklamu