válkaČeskoslovenskoobjevy

Vědci našli pohřebiště pravěkých obřích lenochodů

Vědci našli pohřebiště pravěkých obřích lenochodů
Zdroj: livescience.com

Obří lenochodi vymřeli společně s celou řadou dalších druhů na konci velké vlny vymírání v době ledové. Obývali vlhké lesy plné bažin, které ale postupně chladly a měnily se v tundru. Vědci teď našli místo, kde jich zemřelo celkem 22.

Tomáš Chalupa 26. května 2020

Tito nešťastníci ale nezemřeli zimou nebo kvůli útoku predátorů, ale utopili se v térové jámě. Tyto jámy byly nalezeny na mnoha místech po celém světě a jsou u paleontologů oblíbené, protože se v nich dá najít celá řada velmi dobře zachovalých koster. To je případ i 22 obřích lenochodů z fosilního naleziště Tanque Loma v Ekvádoru.

Stáří nalezených kostí je asi 23 tisíc let. Patří lenochodům rodu Eremotherium. Ti zřejmě zahynuli všichni naráz, když se utopili. Jáma nebyla tehdy ještě plná asfaltu, ale normální vody. Asfalt se podle odborníků objevil v jámě až později. Jak se mohli lenochodi utopit? Zřejmě za to mohlo paradoxně sucho. Lenochodi se tak shlukovali ve velkých počtech u vodních toků nebo jezer. Velký počet lenochodů u poměrně malé vodní plochy, to znamená velké znečištění vody trusem těchto zvířat. Ta byla brzy příliš kontaminovaná a navíc se změnila v jedovatou bažinu. Někteří lenochodi se utopili, jiní zemřeli kvůli jedovaté vodě. Výsledkem je hřbitov těchto mohutných tvorů.

Kromě pozůstatků gigantických lenochodů se zde našly taky fosilie jelena, koně, pásovce Pampatherium a chobotnatce Gomphotherium. Patnáct lenochodů bylo plně dospělých, u zbytku se jednalo o mláďata, a možná dokonce o novorozence.

Objevení lenochodi patřili k největším suchozemským savcům vůbec, měřili asi šest metrů a mohli vážit kolem tří tun. Vyskytovali se v Jižní Americe v době před 800 tisíci lety, vymřeli před pouhými 11 tisíci lety. Byli býložraví a živili se zřejmě požíráním enormního množství listí.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu