Ostatky langobardského válečníka i s jeho protézou

Ostatky langobardského válečníka i s jeho protézou | zdroj: mysteriousuniverse.org


Vědci našli langobardského válečníka, který měl místo ruky smrtící protézu

TÉMATA: archeologie | nálezy | itálie | středověk | vojáci | germánské kmeny | zbroj

user-avatar

Tomáš Chalupa

21. 05. 2018 | 09:04

Archeologové objevili v severní Itálii ostatky langobardského válečníka, který měl místo ruky protézu zakončenou dlouhým nožem. Pro archeology je to velmi zajímavý nález, který vzbuzuje mnohé otázky.

Válečník žil někdy v 6. století a zjevně prošel mnoha bitvami, ve kterých utržil zranění. Jedno z nich mohlo být pro něj zásadní, protože přišel o paži. Tu si ale nechal nahradit primitivní protézou, která měla na konci dlouhou čepel. Zcela nepochybně šlo o zbraň, kterou hodlal dotyčný používat v dalších bojích.

Vědci si nejsou jistí, jestli muž o ruku přišel v boji, anebo jestli mu ji museli uříznout lékaři z nějakých jiných důvodů, například kvůli komplikované zlomenině. Muž byl nepochybně tvrdý chlápek, protože amputace i následná instalace protézy se prováděly bez umrtvení, většinou se dotyčný pouze opil vínem nebo kořalkou. Merovejský král Chlotar II. v boji s Langobardy.

Langobardi byli příslušníci západogermánských kmenů pocházející původně z dolního Labe. Roku 568 dobyli severní Itálii a založili zde svou mocnou říši, která existovala až do konce 8. století. Její konec nastal, až když území dobyl franský král a první středověký římský cíař Karel Veliký. Langobardi byli považováni za vynikající válečníky. Tento byl bezesporu jeden z nich.

user-avatar

Tomáš Chalupa

21. 05. 2018 | 09:04

Zavří­t reklamu