válkaČeskoslovenskoobjevy

Vědci našli důkazy o dávné megapotopě ve Středozemí

Vědci našli důkazy o jedné z největších potop v dějinách. Má název Zancleanská potopa a došlo k ní zhruba před 5,5 miliony let v průběhu takzvané Messinské salinitní krize.

Tomáš Chalupa 21. června 2020

V tomto období Středozemní moře částečně vyschlo. Moře se dokonce oddělilo od Atlantického oceánu v oblasti Gibraltarského průlivu. Z Afriky do Evropy se dalo přejít suchou nohou. Středozemní moře s v důsledku vysychání stalo extrémně slaným – odtud název Messinská salinitní krize.

Vědci objevili velké množství materiálu a sedimentu, který byl nashromážděn erozí a následně transportován pryč v průběhu Zancleanské potopy. Jeho velikost je srovnatelná s ostrovem Kréta a má výšku 900 metrů. V průběhu povodně se v oblasti Maltské stěny vytvořil 1,5 kilometrů vysoký vodopád. Povodeň byla gigantická, a jak ukazuje animace, došlo k opětovnému naplnění Středozemního moře v průběhu pouhých dvou let.

Důkazy o této obří povodni leží podle vědců u sicilského města Noto. Právě zde se vytvořil pět kilometrů široký kaňon, kterým se spojila západní a východní část Středozemního moře. V kaňonu se v důsledku povodně nashromáždilo ohromné množství sedimentu, který se tam jinak nemohl dostat. A vědci právě díky nálezu těchto prastarých sedimentů mají důkaz, že k oné Zancleanské potopě skutečně došlo.

Zancleanská potopa tak ukončila i Messinskou salinitní krizi. Pevninská hráz v oblasti Gibraltaru se protrhla a do kotliny začaly proudit vody Atlantiku. Na základě počítačových modelů se odhaduje, že v prvních měsících až dvou letech stoupala mořská hladina až o deset metrů denně a voda tekla rychlostí až 300 km/h.

Teorie o Zancleanské potopě ale není jediná, podle tradičních teorií se Středozemní moře postupně naplňovalo po tisíce let, než dosáhlo dnešní úrovně.

Teorie o tom, jak vypadalo Středozemní moře před pěti miliony let, dala vzniknout i nápadu, se kterým přišel ve dvacátých letech 20. století německý architekt Herman Sörgel. Ten chtěl spojit Afriku s Evropou do jednoho kontinentu nazvaného Atlantropa. Chtěl postavit gigantickou přehradu s hydroelektrárnou, což by ve výsledku vedlo k opětovné salinitní krizi. Moře by se vysušilo, rozdělilo na dvě a uvolněné oblasti by kolonizovali lidé. Tento gigantický plán se ale nikdy realizace nedočkal.

Další články

Zavří­t reklamu