Nejstarší periodická tabulka prvků byla nalezena ve skladu univerzity v St. Andrews ve Skotsku.

Nejstarší periodická tabulka prvků byla nalezena ve skladu univerzity v St. Andrews ve Skotsku. | zdroj: sciencealert.com


Vědci náhodou našli nejstarší dochovanou periodickou tabulku chemických prvků

TÉMATA: archeologie | nálezy | chemie

user-avatar

Tomáš Chalupa

7. 02. 2019 | 09:00

Někdy je opravdu dobré si pořádně uklidit. Své by o tom mohl vyprávět chemik Alan Aitken z univerzity v St. Andrewsu. Ten se rozhodl jednoho dne udělat pořádek ve skladišti patřícímu k učebně chemie. A našel mimořádně starou Mendělejevovu periodickou tabulku chemických prvků.

Tabulka byla smotaná mezi chemickým náčiním, baňkami a dalšími pomůckami. Aitken samozřejmě nejprve vůbec netušil, jak vzácný artefakt právě drží v ruce. Po prozkoumání experty bylo zjištěno, že tabulka pochází z Rakouska a datuje se někdy mezi roky 1879–1886. Jednoznačně tak jde o nejstarší dochovanou tabulku chemických prvků.

O stáří tabulky svědčí i fakt, že v ní nefiguruje germanium, které bylo objeveno v roce 1886. Naopak v tabulce je galium a scandium objevená v roce 1879. Univerzitní finanční záznamy ukázaly, že tabulka byla koupena od vydavatele učebních pomůcek ve Vídni.

Vzácné tabulce se po prozkoumání dostalo veškeré odborné péče a nyní je uložena v klimatizované místnosti. Univerzita její přesnou kopii vystavuje v prostorách katedry chemie.

user-avatar

Tomáš Chalupa

7. 02. 2019 | 09:00

Zavří­t reklamu