válkaČeskoslovenskoobjevy

Vědci mají poprvé jasný důkaz, že meditace zlepšuje fyzické zdraví a mění i biologii člověka

Vědci mají poprvé jasný důkaz, že meditace zlepšuje fyzické zdraví a mění i biologii člověka
Zdroj: messagetoeagle.com

Po desetiletí mnoho lidí tvrdilo, že praktikování meditace všímavosti přináší člověku nejen klid a činí jej šťastnějším, ale rovněž může změnit jeho biologii. Mnoho vědců tato tvrzení ovšem odmítalo kvůli nedostatku důkazů. To vše se ale nyní změní, neboť vědci nalezli první důkaz na světě o tom, že meditace má pozitivní dopad až na buněčnou úroveň lidského těla. Jinými slovy, meditace skutečně funguje.

Yvonne Pokorná 17. května 2017

Výzkum vedený v nedávné době vědci z Kanady ukázal, že meditace a jóga může pozměnit buněčnou aktivitu u pacientů s rakovinou prsu. Výzkumníci totiž zjistili, že těm, kteří více než tři měsíce meditují, anebo se účastní podpůrných terapeutických skupin, se nezkracují telomery. Telomery jsou koncové části chromozomů, které chrání integritu DNA a určují, jak rychle naše buňky stárnou. Zkracováním délky telomer se buňky poškozují, a to má těsný vztah ke stárnutí i vzniku chorob. Naopak delší telomery nás mohou před chorobami chránit.

Objev telomer zcela změnil způsob, jakým vědci nahlížejí na dlouhověkost a proces stárnutí. Tým amerických vědců, který telomery, konkrétně ochranu chromozomů prostřednictvím telomer, a enzym telomerázy objevil, vyhrál v roce 2009 Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství.

Objev telomer zcela změnil způsob, jakým vědci nahlížejí na dlouhověkost a proces stárnutí. Tým amerických vědců, který telomery, konkrétně ochranu chromozomů prostřednictvím telomer, a enzym telomerázy objevil, vyhrál v roce 2009 Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství.

“Víme už, že psychosociální intervence jako meditace všímavosti člověku pomohou, aby se cítil lépe mentálně, ale nyní máme poprvé důkaz, že mohou také ovlivnit klíčové aspekty naší lidské biologie,” říká šéfka výzkumu Linda E. Carlson z Onkologického centra Toma Bakera. “Bylo pro náš překvapením vidět jakýkoli rozdíl v délce telomer za celé to zkoumané více než tříměsíční období,” dodává. Podle ní bude však zapotřebí ještě dalšího výzkumu k přesnějšímu vyhodnocení potenciálních léčebných benefitů, které meditační praxe přináší. Každopádně je to dobrá zpráva pro všechny, kteří meditaci ve svém životě praktikují.

Jedním z těch, komu meditace změnila, ne-li zachránila život, je Allison McPherson, které lékaři v roce 2008 diagnostikovali rakovinu prsou. Zapojila se do výzkumu a připojila se k meditující skupině. “Nejprve jsem byla skeptická a myslela jsem si, že jde jen o nějaký hokus pokus,” přiznává McPherson. Nyní, jak říká, medituje denně, a to jí pomáhá být méně reaktivní a naopak laskavější k sobě i ostatním.

Meditací se nejčastěji rozumí různé praktiky prohlubování soustředění. Cílem meditace je ale zejména kultivace mysli (její zklidnění) a získání vhledu (ať už do smyslu lidské existence a vesmíru nebo do osobních záležitostí).

Meditací se nejčastěji rozumí různé praktiky prohlubování soustředění. Cílem meditace je ale zejména kultivace mysli (její zklidnění) a získání vhledu (ať už do smyslu lidské existence a vesmíru nebo do osobních záležitostí).

Další účastnicí experimentů byla Deanne David, které to rovněž významným způsobem změnilo život k lepšímu. “Myslím, že lidé, kteří se potýkají s nádorovým onemocněním, pomůže, když se naučí meditačním technikám a spojí se s ostatními, kteří si procházejí stejnými zkušenostmi,” uvedla.

Tato studie má obrovský význam, neboť poprvé vědci potvrdili, že existuje jasný důkaz o spojitosti těla a mysli.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu