válkaČeskoslovenskoobjevy

Věda potvrdila hrůzné rituály starých Féničanů. Zabíjeli vlastní děti!

Věda potvrdila hrůzné rituály starých Féničanů. Zabíjeli vlastní děti!
Zdroj: history.com

Podle nejnovější vědecké studie se tvrzení starořeckých a starořímských historiků o rituálním zabíjení dětí ve starověkém Kartágu zakládají na pravdě. Mluví pro to bezpočet důkazů.

Markéta Oderská 30. května 2014

Jak řekla jedna z autorek vědecké studie, nedávno publikované v časopise Antiquity, Josephine Quinnová z Oxfordské univerzity, archeologické i písemné doklady o brutálních rituálních praktikách starých Kartáginců jsou „zdrcující“ a potvrzují tak to, co o někdejší starověké velmoci napsali ve svých spisech řečtí a římští historici. K usmíření bohů a získání jejich přízně Kartáginci obětovali své vlastní děti a zaživa je upalovali na obětišti zvaném „tófet“, které bylo zároveň i pohřebištěm. Ohořelé dětské kosti pak byly vloženy do hliněných uren a pohřbeny do země společně se zvířecími oběťmi. Místo uložení urny bylo většinou označeno kamenným náhrobkem, do nějž byl vyryt nápis s poděkováním bohům za požehnání a vyslyšení proseb.

„Je pro nás velmi těžké chápat motivaci těchto lidí k provádění takovýchto praktik a důvod, jak mohli rodiče s něčím takovým souhlasit,“ připustila profesorka Quinnová. „Možná to bylo dáno jejich hlubokou zbožností nebo vírou, že dobro, které oběť přinese rodině nebo komunitě jako celku , je cennější než život jejich dítěte.“

Podle profesorky Quinnové se nemůžeme na tyto starodávné praktiky dívat očima dnešního člověka, protože před dvěma a půl tisíci lety lidé uvažovali jinak. Oběť vnímali jako nutnou a běžnou věc. Ve starověku bylo běžné dítě opustit a existují doklady o přinášení lidských obětí v mnoha starověkých společnostech, ale dětské oběti byly v té době poměrně neobvyklé a nikde jinde nebyly zaznamenány v takovém rozsahu jako v Kartágu. Podle odhadů zde bylo každý rok uloženo do země přibližně 100 uren, což činí za celou dobu od vzniku a zničení tohoto městského státu neuvěřitelných 60 tisíc obětí.

Jak probíhal obětní rituál podle starověkých dějepisců

Nad jámou vykopanou do země, ve které byl rozdělán oheň, stála bronzová socha boha s rozpaženýma rukama dlaněmi nahoru, skloněnýma směrem k zemi. Do těchto paží bylo položeno dítě a zaživa se v nich škvařilo. Žárem šlehajících plamenů se dětské tělíčko pohnulo, skutálelo se dolů a spadlo přímo do hořící jámy. Po celou dobu rituálu bylo obětované dítě naživu a při vědomí. Rodiče takto většinou obětovali svého nejmilovanějšího potomka, ponejvíce prvorozeného syna.

Další články

Zavří­t reklamu