válkaČeskoslovenskoobjevy

Ve vyšších dimenzích můžeme vidět minulé, přítomné i budoucí děje simultánně

Ve vyšších dimenzích můžeme vidět minulé, přítomné i budoucí děje simultánně
Zdroj: messagetoeagle.com

Pokud se člověk dostane do vyšších dimenzí, veškeré minulé, přítomné i budoucí události se mu před jeho zraky zjeví současně. Může tak uvidět jak stavbu pyramid v Gíze, tak i konec druhé světové války, a dokonce i nahlédnout do své budoucnosti, o níž zatím nemáme ani tušení. Nevěříte? Tak vězte, že moderní fyzika něco takového již připouští.

Yvonne Pokorná 26. června 2017

Dimenzí můžeme jinými slovy nazvat rozměr nebo rovinu. Je to způsob organizování různých rovin existence podle jejich vibračního stupně. Zde na planetě Zemi žijeme ve třetí dimenzi. Třetí dimenze je hmotný svět, který vnímáme svými smysly. Má tři rozměry – šířku, délku i hloubku. Znamená to, že můžeme jít nahoru (dolů), doleva (doprava) a dopředu (dozadu). A také tyto směry kombinovat. Tím běžná lidská představa pohybu v prostoru končí.

Vesmír je multidimenzionální

Teorie superstrun (také se jí říká teorie všeho) však předpokládá, že náš vesmír není trojrozměrný, nýbrž musí obsahovat ještě dalších šest dodatečných rozměrů. Pokud k nim přičteme i ten časový, tak máme pole o deseti dimenzích. Skryté rozměry vesmíru mohou být tak nepatrné, že jsme je dosud nedokázali odhalit. Jsou jakoby stočené do klubíčka, jinými slovy svinuté.

Existuje více než tři dimenze, ale nemáme k nim přístup.

Existuje více než tři dimenze, ale nemáme k nim přístup.

Podle této teorie je vesmír uspořádaný tak, že jeho základními stavebními kameny jsou jednorozměrné struny. Ty se od sebe odlišují jen mírou svých vibrací. Struny mohou vibrovat nejen ve třech nám známých rozměrech, ale i v oněch nepatrných, svinutých.

Stejně jako šnek, který je schopný vnímat jen jednodimenziální prostor, dokáže člověk svými pěti smysly vnímat jen nepatrnou část kompletního vesmíru. Frekvence, na jaké je nastaven náš mozek, nám neumožňuje vnímat širší celek. Pokud by se nám podařilo zvýšit frekvence vibrací našeho vědomí, mohli bychom získat přístup k oněm vyšším dimenzím.

Netušené možnosti vyšších sfér

V páté dimenzi bychom mohli cestovat časem. Navštívili bychom minulost i budoucnost. Šestý rozměr by nabídl nelineární pohyb. Mohli bychom sledovat všechno najednou. Existuje velké množství historických legend o starověkých mudrcích, kteří byli schopní nahlížet do minulosti i budoucnosti. Jednalo se snad o mezidimenzionální bytosti?

Ve vyšších dimenzích bychom byli schopni vnímat minulost, přítomnost i budoucnost současně.

Ve vyšších dimenzích bychom byli schopni vnímat minulost, přítomnost i budoucnost současně.

Sedmá dimenze je zajímavá pro ty, kteří věří v existenci více kosmických prostorů. Vstup do tohoto rozměru by znamenal cestovat napříč všemi vesmíry. Zde by bylo vše možné, neboť v této dimenzi platí úplně jiné zákony.

V osmé dimenzi bychom mohli sledovat minulost a budoucnost všech vesmírů. Viděli bychom všechny možné historie jednotlivých vesmírů až do nekonečna. V deváté dimenzi bychom byli schopni chápat univerzální fyzikální zákony a podmínky, které panují ve všech těchto universech. Konečně v poslední, desáté dimenzi, lze dosáhnout stavu poznání podstaty existence vesmírů i života, kdy vše je možné a představitelné. S ní by bylo možné dostat se až k samotnému zdroji.


Teorie strun zkoumá také základní otázky okolo hmoty a energie. Mezi její témata patří paralelní vesmír, červí díry, holografický vesmír, extra-dimenze, velký třesk a konec vesmíru. Jako mnoho jiných teorií z oblasti fyziky je těžké jí porozumět, ale jakmile člověk jednou pochopí její základ, otevírá teorie strun brány novým světům a možnostem, jaké jsme si předtím ani neuměli představit.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu