válkaČeskoslovenskoobjevy

Ve Vrběticích prý nešlo o státní terorismus, tak co to tedy bylo?

Ve Vrběticích prý nešlo o státní terorismus, tak co to tedy bylo?
Zdroj: Wikimedia Commons
+ 1 fotka+ 2 fotky

Server Voxpot věnující se zahraniční politice si klade v souvislosti s kauzou výbuchu ve Vrběticích otázku, zda skutečně šlo o státní terorismus či nikoliv. V textu si odpovídá, že nikoliv a nabízí jako správné označení slovo sabotáž. S tímto závěrem ovšem nelze souhlasit.

Tomáš Chalupa 3. května 2021

Souhlasit lze s tím, že by se útok ve Vrběticích měl správně pojmenovat. Termínů pro ony neblahé události už byla celá řada – útok na zboží (premiér), nehoda spojená s neodbornou manipulaci (prezident), státní terorismus (opozice). Zkrátka a dobře, odborníci a politici nám zde předkládají celou paletu označení pro čin, při kterém, jak je nepochybně zjištěno, zahynuli dva obyvatelé Vrbětic a došlo k obrovským materiálním škodám.

https://www.voxpot.cz/ve-vrbeticich-se-zadny-teroristicky-utok-nestal-tvrdit-opak-nas-jen-zmate/?fbclid=IwAR2d_dauNGCuPdXj8wSAd0E3wNGGjJbyCKEJyWFkE_ZPNOeXKRm_rSVVn7A

Voxpot pracuje s teorií, že nemohlo jít o terorismus, protože nebyly splněny některé jeho charakteristické rysy. Podle citovaného odborníka Josefa Krause totiž terorismus nemá za cíl především ničit a zabíjet, ale šíří atmosféru strachu. K terorismu se také téměř vždy někdo přizná a vznese nějaké požadavky. Zkrátka terorismus má podle Krause potažmo Voxpotu tu unikátní vlastnost, že nese nějaké poselství, je spektakulárním vyjádřením politických cílů a vnáší do společnosti chaos, zmatek a především strach. Naopak nabízený pojem sabotáž se hodí více. Jde o podobnou akci, jaké páchá Izrael na území Iránu, kde čas od času vyhodí do povětří zařízení na obohacování uranu nebo jinou kritickou infrastrukturu. Často u toho zemřou lidé, ale jde o jakýsi vedlejší ztráty, hlavní cíle spočívají v přerušení nebo narušení výroby. Vrbětice na první pohled nesou podobné rysy, takže se argumentace Voxpotu zdá být v pořádku, ale celý příměr funguje jen zdánlivě.

Problém je, že Izrael a Irán jsou prakticky neustále ve válečném stavu, navzájem si provádí diverzní a sabotážní akce. My jsme v době, kdy došlo k výbuchům ve Vrběticích, měli vztahy s Ruskem velmi dobré. Nebyla to nepřátelská země, neměli jsme žádný otevřený nebo skrytý konflikt. A tady je první znak terorismu, na který Voxpot zapomíná. Terorismus je páchán většinou bez vyhlášení války, v mírovém prostředí, v zemích, které nejsou připraveny na útok. Jakmile se podmínky změní a vypukne válečný konflikt, jako se to stalo třeba v případě Islámského státu, pak už nemluvíme o terorismu, ale o válečných zločinech.

Voxpot také chybně předpokládá jednoznačné záměry Rusů, že cílem bylo pouze zničit zbraně. Přitom tehdejší premiér Sobotka řekl, že cílem bylo destabilizovat, popřípadě svrhnout jeho vládu. Není žádné sci-fi se domnívat, že výbuchy mohly vést ke hlasování o nedůvěře vlády a třeba i jejímu pádu. A nikde není psáno, že toto Rusové nechtěli, ba naopak, Sobotka byl trnem v oku prezidentu Zemanovi, který byl a stále je hlavním ruským spojencem. Bylo v jeho a ruském největším zájmu se Sobotkovy vlády zbavit, sám se o to Lánským pučem pokusil. Lze tedy předpokládat, že cíle Rusů nebyly jen vojenské, ale také politické a v tu chvíli se již skutek naplňuje i znaky, které jmenuje Voxpot, tedy naplnění politických cílů.

Volání po nepoužívání jazyka hrozeb a obavy o dehumanizaci nepřítele, jak se píše v textu, jsou v příkrém kontrastu s tím, co vůči naší zemi provádí Rusko. Není možné se licoměrně pitvat v akademických úvahách, co je a co není státní terorismus tváří v tvář ruským hrozbám a neomalenému až vulgárnímu osočování. Označit Vrbětické útoky za státní terorismus je v pořádku a změnit kvalifikaci lze jen v jediném případě. Až Rusko samo celou událost vysvětlí a omluví se za ni. Pak teprve snad bude možné hovořit o nějaké nepovedené sabotáži.

Další články

Zavří­t reklamu