Mongolští jízdní lučištníci byli postrachem celého světa, nikdo je nedokázal porazit.

Mongolští jízdní lučištníci byli postrachem celého světa, nikdo je nedokázal porazit. | zdroj: warhistoryonline.com


Ve své době byli mongolští válečníci nejlepší na světě, porazit je nedokázal nikdo

TÉMATA: mongolové | jezdci | armády | válečníci | čingischán

user-avatar

Tomáš Chalupa

5. 04. 2019 | 11:00

Čingischán a jeho obří hordy jezdců byly jednou z nejničivějších vojenských sil v dějinách lidstva. Na vrcholu mongolská říše ovládala čtvrtinu světové populace a rozkládala se na neuvěřitelně velkém území pokrývajícím velkou část Asie i Evropy. Za svou moc a velikost vděčil Čingischán i jeho nástupci právě svým obávaným jezdcům.

Ti slavili jedno vítězství za druhým. Skoro to vypadalo, že není v silách žádného krále či vojevůdce jim uštědřit porážku. V Evropě měli pověst neporazitelných krvežíznivých východních barbarů. Jejich jezdci byli nejen vynikající v ovládání svých koní, ale také v lukostřelbě. Právě schopnost za plné jízdy střílet velmi přesně lukem byla unikátní a dělala obrovské starosti všem, kdo se těmto jezdcům musel postavit.

Každý mongolský jezdec měl k dispozici 4 až 5 koní, které střídal. Žádný kůň tak nebyl příliš unavený a rychlost přesunu mongolské armády byla proto ohromující. Řítili se jako lavina a za jediný den mohli obsadit 200 kilometrů území. Mobilita tak byla další strategickou výhodou Mongolů. Jak těžkopádně proti nim působila středověká evropská kavalerie, kde koně po několika hodinách padali únavou pod obrněnými rytíři!

Koně Mongolů přitom byli malí, rozhodně by žádného evropského válečníka neuvezli. Byli však mimořádně rychlí a odolní. Nedělalo jim problém ani velké horko, ani mrazy. Spásali jakoukoliv dostupnou trávu a nebylo těžké je uživit.

K rozmachu Čingischánovy armády přispělo i podnebí. V době, kdy vyrazil na své výboje, skončilo dlouhé období sucha a step se pokryla zelenou trávou a květy. Díky tomu se i počty koní jeho armády mohly enormně zvyšovat.

Jeho jezdci se obrazně řečeno narodili v sedle koně. Byli s koňmi od dětství spjatí a jízdu ovládali dříve než chůzi. Bez koně nebyl Mongol nic. A byli svým koňům v mnohém podobní. Odolní, vytrvalí, snášející jakékoliv životní podmínky. Nehromadili poklady ani si nestavěli nákladná sídla. Vše, co Mongol potřeboval, se muselo vejít do torny na sedle jeho koně.

Samostatnou kapitolou pak byly mongolské luky. I ty byly nejlepší na světě, vyrobené ze zahnutých kostí či parohů. Byly až směšně malé v porovnání s dlouhými anglickými luky. Ale byly lepší a měly ohromnou průraznost i dolet kolem 360 metrů. A Mongolové byli mistři ve střelbě z luků za jízdy.

Taktika pak byla velmi jednoduchá. Nepřátelské vojsko bylo obklíčeno jezdci, kteří bez ustání jezdili kolem a zasypávali armádu šípy. Ta se neměla jak bránit a dříve nebo později každá podlehla. Mongolové vždy bojovali na planinách a místech, kde tuto taktiku mohli nejlépe uplatnit. Když museli čelit nepříteli na nevhodném místě, raději se stáhli. Díky jejich mobilitě je nebylo možné účinně pronásledovat, takže se nakonec vždy bojovalo tam, kde chtěli Mongolové.

Co Mongolové neuměli, to se naučili od zajatých nepřátel. Například nevěděli téměř nic o opevněních nebo obléhání pevností. To se naučili od zajatých Číňanů, které přiměli stavět pro ně obléhací stroje a katapulty.

Velitelem Mongolů se nestal nikdo kvůli urozenému původu nebo postavení, ale vždy jen ten, kdo projevil své schopnosti a chrabrost na bojišti. Mongolové neměli nijak výrazně strukturovanou společnost a všichni bojovníci si byli rovní.

Mongoly se v podstatě nepodařilo nikomu porazit. Řádili i na Moravě, kde obléhali například Olomouc. Nakonec se vojska z Evropy stáhla až po smrti velkého chána Ögedeje. Jednu slabinu totiž Mongolové měli. Byli centrálně řízení a všichni jejich kmenoví významní kmenoví náčelníci a vojevůdci se museli účastnit volby nového chána, která probíhala v hlavním městě říše Karakorumu. Mongolové odtáhli a nechali za sebou spálenou a vylidněnou zem.

user-avatar

Tomáš Chalupa

5. 04. 2019 | 11:00

Zavří­t reklamu