Stonehenge je komplex menhirů a kamenných kruhů, nacházející se na Salisburské pláni asi 13 km severně od městečka Salisbury v Jižní Anglii. V jeho okolí bylo pohřebiště.

Stonehenge je komplex menhirů a kamenných kruhů, nacházející se na Salisburské pláni asi 13 km severně od městečka Salisbury v Jižní Anglii. V jeho okolí bylo pohřebiště. | zdroj: huffingtonpost.com


Ve Stonehenge je pohřbeno více žen než mužů, zjistili archeologové

TÉMATA: archeologie | vykopávky | anglie | pravěk | megality | stonehenge

user-avatar

Tomáš Chalupa

15. 08. 2017 | 08:54

Téměř ve všech obrazech znázorňujících Stonehenge v době jeho vzniku jsou zobrazeni jako jeho návštěvníci a kněží jen muži. Ženy jsou, pokud vůbec, ve velké menšině. Vědci ale zjistili, že minimálně v půdě kolem megalitické stavby je pohřbeno více žen než mužů.

Naposledy bylo takto odhaleno pohřebiště, kde byly uloženy ostatky čtrnácti žen a devíti mužů. To podle vědců znamená, že tyto ženy zastávaly v tehdejší společnosti významnou roli. Zjevně měly dokonce stejné postavení jako muži, což kontrastuje s jinými, staršími pohřebišti, kde jsou hroby mužů větší, a je zcela nepochybné, že muži byli ženám nadřazeni. 

Rozhodně to znamená, že Stonehenge nebyla žádná mužská záležitost, přístup do něj měly ženy a hrály zde i významnou úlohu. Tehdejší společnost byla, řečeno dnešní terminologií, nebývale genderově vyvážená. Pohled na Stonehenge i společnost, která jej vybudovala, se tedy musí v tomto směru změnit, domnívají se odborníci. 

 

user-avatar

Tomáš Chalupa

15. 08. 2017 | 08:54

Zavří­t reklamu