válkaČeskoslovenskoobjevy

Ve Stonehenge je pohřbeno více žen než mužů, zjistili archeologové

Ve Stonehenge je pohřbeno více žen než mužů, zjistili archeologové
Zdroj: huffingtonpost.com

Téměř ve všech obrazech znázorňujících Stonehenge v době jeho vzniku jsou zobrazeni jako jeho návštěvníci a kněží jen muži. Ženy jsou, pokud vůbec, ve velké menšině. Vědci ale zjistili, že minimálně v půdě kolem megalitické stavby je pohřbeno více žen než mužů.

Tomáš Chalupa 15. srpna 2017

Naposledy bylo takto odhaleno pohřebiště, kde byly uloženy ostatky čtrnácti žen a devíti mužů. To podle vědců znamená, že tyto ženy zastávaly v tehdejší společnosti významnou roli. Zjevně měly dokonce stejné postavení jako muži, což kontrastuje s jinými, staršími pohřebišti, kde jsou hroby mužů větší, a je zcela nepochybné, že muži byli ženám nadřazeni.

Rozhodně to znamená, že Stonehenge nebyla žádná mužská záležitost, přístup do něj měly ženy a hrály zde i významnou úlohu. Tehdejší společnost byla, řečeno dnešní terminologií, nebývale genderově vyvážená. Pohled na Stonehenge i společnost, která jej vybudovala, se tedy musí v tomto směru změnit, domnívají se odborníci.

Další články

Zavří­t reklamu