Ve starověku se hadi používali jako munice do lodních katapultů.

Ve starověku se hadi používali jako munice do lodních katapultů. | zdroj: wikipedia commons


Ve starověku se používali jako biologická zbraň hadi. Stříleli je z katapultů na lodě

TÉMATA: starověk | zbraně | bitvy | zvířata

user-avatar

Tomáš Chalupa

9. 01. 2016 | 12:30

Je známo, že ve starověku se používalo v bitvách mnoho druhů zvířat. Dobře známí jsou Hannibalovi sloni, u pouštních národů byli samozřejmě oblíbení velbloudi, po celém římském impériu zase váleční psi. Ale vědci zjistili, že se občas používali i hadi.

Když kartágský admirál Hannibal Barca v roce 190 před Kristem čelil flotile lodí z městského státu Pergamon, nebyl si příliš jistý svým vítězstvím. Pergamonských lodí bylo mnohem více než jeho vlastních plavidel. Proto když se nepřítel přiblížil, nechal do katapultů naládovat koše plné jedovatých zmijí. A pak je vystřelil na pergamonské lodě. Účinek byl prý rychlý. Na palubách zavládl zmatek, vojáci nechtěli bojovat a Hannibal Barca díky této zbrani zvítězil nad pergamonskou flotilou. Tak to alespoň stojí v dobových záznamech.

Hannibal Barca nebyl zdaleka jediný, kdo používal hady jako munici. Staří Řekové s oblibou stříleli na lodě nepřátel koše naplněné pouštními hroznýši. Ty si dokonce nechali pro tyto účely dovážet z Afriky. Používali se také zmije, ovšem těm se napřed vyjmuly jedové zuby. Řekové tak sázeli spíše na psychologický efekt, jejich nepřátelé nemohli vědět, jestli hadi jsou nebo nejsou jedovatí. A riziko, že jedovatá zmije pokouše někoho z vlastní posádky, zřejmě nechtěli velitelé riskovat. A tak v bitvách létali nad vlnami koše plné hroznýšů a zmijí a zasévali chaos a zmatek mezi nepřátele. Další z důmyslných biologických zbraní byla na světě.  

 

user-avatar

Tomáš Chalupa

9. 01. 2016 | 12:30

Zavří­t reklamu