válkaČeskoslovenskoobjevy

Vaše mysl dokáže měnit realitu, tvrdí vědec. Lidé však lpí na starých vzorcích myšlení

Vaše mysl dokáže měnit realitu, tvrdí vědec. Lidé však lpí na starých vzorcích myšlení
Zdroj: messagetoeagle.com

Doktor Joe Dispenza přichází s jednoduchou tezí. Náš mozek je schopen měnit realitu kolem sebe. Dokáže také měnit sám sebe. Pokud dokážeme změnit náš mozek, změníme realitu.

Tomáš Chalupa 9. srpna 2016

Podle současných výzkumů je mozek neustále přetvářen a přeorganizováván podle toho, jakým způsobem a o čem uvažujeme. Otázka tedy je, jakými myšlenkami se nejvíce zaobíráme. O čem přemýšlíme a k jakým závěrům docházíme?

Naše myšlení velmi často slouží k potvrzení nás samotných. To, nad čím přemýšlíme a to, jak o tom přemýšlíme, v konečném důsledku tvoří nás samotné. Objekt našeho myšlení ovlivňuje náš mozek, naši mysl i naše tělo. Ovlivňuje naši realitu mnohem více, než si sami uvědomujeme.

Pokud budeme uvažovat jinak nebo se zaměříme na jiné věci, náš mozek se začně měnit a s tím se začne měnit i realita. Dispenza se věnoval výzkumu lidí, kteří zažili tzv. zázračná uzdravení, a zjistil, že u velké většiny z nich předtím došlo k radikální změně jejich myšlení. Začali se na své vyléčení soustředit v myšlenkách, začali o něm uvažovat a začali ho vnímat pozitivně. Byla to síla myšlenek, která je nakonec vedla k uzdravení.

S tím, jak uvažujeme, se pojí také pocity, které u toho zažíváme. Není vůbec výjimkou, že lidé se vracejí k myšlenkovým vzorcům, které v nich spouští určité pocity. Bohužel to dost často bývají pocity negativní. Negativní myšlení, negativní vzpomínky, negativně laděné úvahy. Souvisí to s chemií. Při všech těchto procesech se do mozku začnou vylučovat chemické látky. Mozek se na nich může stát závislý, a proto začne preferovat určitý způsob myšlení, který vyvolává záplavu oněch chemických látek. Proto je pro člověka tak nesmírně těžké začít se dívat na život jinak, z jiné perspektivy. V podstatě je to svým způsobem boj se závislostí, uazvírá své vlastní úvahy Dispenza..

Související články

Další články

Zavří­t reklamu