válkaČeskoslovenskoobjevy

Varování vědců: Evropská pšenice není odolná vůči klimatickým změnám

Varování vědců: Evropská pšenice není odolná vůči klimatickým změnám
Zdroj: krv.agrobiologie.cz
+ 3 fotky+ 4 fotky

Skupina evropských vědců včetně dvou českých zjistila, že pšenice na starém kontinentu není odolná vůči změnám klimatu. Díky současnému extrémnímu počasí může dojít ke snížení výnosů pšenice, což by vedlo ke spekulacím s její cenou. Byl by tak ohrožen stálý přístup k potravinám pro chudé s nepředvídatelnými politickými následky.

Václav Pokorný 20. ledna 2019

Díky probíhající změně klimatu dochází nejen k postupnému oteplování, ale počasí se stává mnohem variabilnější a extrémnější. Nepředvídatelné počasí tak může oslabit celosvětovou produkci potravin, pokud hlavní plodiny, mezi které patří pšenice, nejsou dostatečně odolné. Touto problematikou se zabývají i evropští vědci, mezi kterými jsou také Miroslav Trnka a Jan Balek z oddělení dopadů změny klimatu na agrosystémy Ústavu výzkumu globální změny AV České republiky.

Evropský tým došel k poznatkům, že současné šlechtitelské programy a postupy výběru kultivarů pšenice neposkytují potřebnou odolnost vůči změně klimatu. Navíc se v posledních pěti až patnácti letech na polích zemědělců ve většině evropských zemí zhoršila reakční rozmanitost pšenice. Vědci předpovídají, že větší variabilita a extrémnost místních povětrnostních podmínek povede ke snížení výnosů pšenice a zvýšené proměnlivosti výnosů. Nižší výnosy sice přímo nezpůsobí nedostatek potravin, ale mohou vést ke spekulacím a kolísání cen na trhu s touto strategickou komoditou. Tím může být ohrožen stálý přístup k potravinám pro chudé, což následně povede k politické nestabilitě a migraci.

Výzkumníci pro účely studie zhodnotili tisíce pozorování výnosů kultivarů pšenice v devíti evropských zemích – Česku, Slovensku, Finsku, Dánsku, Německu, Belgii, Francii, Itálii a Španělsku. Zjišťovali, jak reagují na počasí. „Změny u výnosů všech kultivarů pšenice vystavených různým povětrnostním vlivům byly relativně podobné v severní a střední Evropě. V rámci zemí jižní Evropy to platilo zejména u tvrdé pšenice. Jako vážný problém napříč Evropou negativně ovlivňující výnos se ukázala nízká odolnost pšenice vůči vydatným dešťům,“ uvedl ústav na svém webu.

Obecně mohou výnosy ve zranitelných fázích vegetačního období poškodit déšť, sucho, teplo nebo chlad ve zranitelných fázích jejího vegetačního období. „Výnos pšenice je citlivý dokonce i na několikadenní vystavení povětrnostním vlivům a vlhkému počasí, které podporuje vznik chorob. Kromě toho se zdá, že limitujícím faktorem adaptace pšenice ke změně klimatu v Evropě je, spíše než sucho, tepelný stres,“ dodal CzechGlobe.

Podle vědců současné šlechtitelské programy a postupy výběru kultivarů neposkytují pšenici dostatečnou odolnost. Kapacita jediné odrůdy pro udržení dobrého výnosu v závislosti na klimatických změnách a extrémech je dle jejich slov omezená, nicméně rozmanitost reakcí na kritické meteorologické události může účinně zlepšit klimatickou odolnost.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu