válkaČeskoslovenskoobjevy

Val obrů je jednou z největších historických záhad na Slovensku

Val obrů je jednou z největších historických záhad na Slovensku
Zdroj: slavorum.org

Val obrů, nazývaný též Spečeným valem, je asi 60 kilometrů dlouhý zemní val na Slovensku. I když jsou na některých místech vidět jeho pozůstatky, mnoho Slováků o této unikátní stavbě nikdy neslyšelo a archeologové se o ni příliš nezajímají. Jde přitom o jednu z největších záhad Slovenska. Není známo, kdo a proč val postavil ani jak je starý. To dalo prostor k divokým spekulacím.

Yvonne Pokorná 21. listopadu 2016

Slovenská Čínská zeď, jak se valu někdy přezdívá, se táhne od vrchu Sitno na jih přes Štiavnické vrchy, Pečenice, Dudince, Dolné Semerovce až k řece Ipeľ. Je ale možné, že val byl původně delší a měl další paralelní větve. Někteří vědci soudí, že je pokračováním takzvaných Sarmatských valů v Maďarsku a že vedl až do Polska.

Mapa s vyznačením místa stavby

Mapa s vyznačením místa stavby

Val je dnes již značně rozpadlý a vlivem zemědělské činnosti se stále zmenšuje. V dobách svého vzniku byl však na některých místech až 16 metrů široký a na výšku měřil šest až osm metrů. Byl postaven z kamení a zeminy a zpevněn dřevěnými palisádami a trámy. V některých místech jej tvoří obrovské kamenné bloky, jejichž manipulace by vyžadovala větší počet lidí a dobře organizovanou práci.

Val byl postaven z kamenů a zeminy a zpevněn byl dřevem.

Val byl postaven z kamenů a zeminy a zpevněn byl dřevem.

První písemná zmínka o valu pochází ze 13. století, kdy je označen latinským názvem Fossa giganteum (Val obrů). Vznik stavby však sahá do mnohem dávnějších časů. Datování je ovšem nejisté a názory na stáří této památky se mezi odborníky různí. Nejčastěji se klade do období od 2000 př. n.l. do 700 n.l. Je možné, že vznikal postupně v různých dobách.

Dodnes se přesně neví, kdo val postavil ani za jakým účelem. Někteří vědci se shodují, že val sloužil na ochranu před nájezdy nepřátelských vosk, jiní ho považují za protipovodňový systém. Podle lidových pověstí val postavili čerti.

Dochované zbytky valu v lese

Dochované zbytky valu v lese

Existují však mnohem smělejší teorie. Známý slovenský záhadolog a amatérský historik Ján Hurník například tvrdí, že jde o vůbec nejstarší lidskou stavbu na světě, starší než jsou egyptské pyramidy! Ve svých úvahách jde dokonce tak daleko, že Val obrů spojuje se staroislandskými mytologickými písněmi zvanými Eddy a rozpoznává v něm onen mýtický Vingridův val, kde obr Surtr bojoval s bohy, jak popisuje Píseň o Vaftrudnim: „Vingrid je val, kde budou bojovat Surtr a (což je obr) a bohové, sto měří mil každým směrem…“

Hurník z toho odvozuje, že val skutečně postavili obři, kteří kdysi dávno, v době, kdy se odehrávaly příběhy Eddy, na Slovensku skutečně žili. Podporu pro své tvrzení nalézá v současných zeměpisných názvech. Tak například obec Varín na severu mu připomíná vstupní bránu do „země obrů“ jménem Varinsfjord a město Šahy na jihu, dříve nazývané Saag, souvisí zase se Sagafjordem.

Výška valu je 2,5 až 3 m, šířka na bázi 12-15 m a na temeni 2-4 m, sklon svahů je přibližně 45°.

Výška valu je 2,5 až 3 m, šířka na bázi 12-15 m a na temeni 2-4 m, sklon svahů je přibližně 45°.

A jsou zde ještě další pozoruhodné souvislosti. Jak praví Eddy, žil obr Surtr v „zemi ohně“, odkud měl vzejít oheň, který zničí celý svět, což podle Hurníka odkazuje k dávné sopečné činnosti v okolí Levic, jejímž pozůstatkem jsou tamější teplé prameny. Ostatně i Val obrů je poznamenán ohněm, který, alespoň místy, spekl jeho kameny, proto bývá taktéž nazýván Spečeným valem.

Zemina valu je na některých místech spečená při vysoké teplotě. Příčiny nejsou známy.

Zemina valu je na některých místech spečená při vysoké teplotě. Příčiny nejsou známy.

Jako poslední důkaz správnosti své teorie Hurník uvádí fakt, že nedaleko valu byly objeveny pozůstatky obrů. Dokládá to citací knihy Pavla Dvořáka: Odkryté dějiny – Dávnoveké Slovensko, str. 205: „Odkrývali další hroby, jeden za druhým a v nich desítky obrovitých mužů, nejedna z koster měřila 205 cm.“ Oficiální věda však datuje tyto nálezy do 7.–8. st. n. l. Encyklopedie archeologie uvádí, že jde o druhé největší pohřebiště z avarské doby na Slovensku. Osada, ke které patřilo, byla patrně osadou strážní, a spekuluje se, že její obyvatelé mohli být potomky dávných obrů, neboť běžně byli lidé v dřívějších dobách spíše menšího vzrůstu. V každém případě by si tato zvláštní stavba zasloužila důkladnější průzkum, než její pozůstatky zmizí z krajiny.

Další články

Zavří­t reklamu