válkaČeskoslovenskoobjevy

Vakcíny zvyšují riziko krevních sraženin, ale covid je v tom mnohem horší

Vakcíny zvyšují riziko krevních sraženin, ale covid je v tom mnohem horší
Zdroj: Wikimedia Commons

Už dlouho se debatuje o tom, zda vakcíny proti covidu nezvyšují riziko krevních sraženin. V antivaxerském táboře je toto jeden z hlavních argumentů proti vakcínám. Nyní rozsáhlá studie zahrnující více než 29 milionů lidí zjistila, že po vakcíně společnosti Oxford-AstraZeneca i po vakcíně společnosti Pfizer-BioNTech se skutečně mírně zvyšuje riziko vzniku krevních sraženin. Současně ale také jasně konstatuje, že riziko těchto příhod je mnohem vyšší, pokud člověk dostane COVID-19.

Tomáš Chalupa 31. srpna 2021

Studie zahrnovala údaje o pacientech více než 29 milionů lidí v období od prosince 2020 do dubna 2021. Údaje byly analyzovány a porovnávány na základě toho, jakou vakcínu dostali, zda měli vakcínu COVID-19 a zda se u nich vyskytla hematologická nebo cévní příhoda.

Tým zjistil, že krátce po podání vakcíny se zvýšilo riziko nežádoucích příhod, které vedly k hospitalizaci nebo úmrtí – i když toto riziko bylo i tak neuvěřitelně nízké. Naopak po infekci  COVID-19 existovalo výrazně vyšší riziko cévních nebo hematologických příhod. Výzkum, který provedla Oxfordská univerzita ve spolupráci s dalšími britskými univerzitami, byl publikován v časopise BMJ.

Ve všech případech bylo riziko podstatně vyšší, často několikanásobně. To však neznamená, že by riziko po očkování bylo zanedbatelné, a autoři doufají, že výzkum využije veřejnost a zdravotníci k včasnému rozpoznání příznaků a snížení počtu úmrtí.

Z 29 milionů účastníků mělo 19,6 milionu vakcínu společnosti AstraZeneca, 9,5 milionu mělo vakcínu společnosti Pfizer a 1,75 milionu bylo pozitivních na COVID-19 a vakcínu nedostalo. Z celkového počtu očkovaných osob bylo 122 475 hospitalizováno s nějakou formou cévní nebo hematologické příhody a 8 456 osob během 28 dnů po očkování zemřelo. Zdá se, že obě vakcíny mají podobné riziko, přičemž vakcína společnosti AstraZeneca má o něco vyšší výskyt některých reakcí, ale vakcína společnosti Pfizer představuje o něco vyšší riziko ischemické cévní mozkové příhody nebo „jiné vzácné arteriální trombotické příhody“.

Je důležité poznamenat, že tyto příhody nejsou přímo spojeny s vakcínou a jedná se o záznam specifických příhod po podání dávky. Někteří pacienti měli předchozí onemocnění, která mohla výsledky ovlivnit.

Nemoc COVID-19 však nesla výrazně vyšší riziko stejných příhod. Po nakažení covidem vykazovali 14x vyšší riziko trombocytopenie (nízký počet krevních destiček) ve srovnání s 1,33x vyšším rizikem po vakcíně AstraZeneca. V případě žilní tromboembolie (krevní sraženiny v žilách) bylo po infekci přípravkem COVID-19 riziko 13,78x vyšší než po vakcíně pouze 1,1x. A konečně u arteriální tromboembolie (srážení krve v tepnách) bylo riziko 6,55x po aplikaci vakcíny COVID-19 ve srovnání s 1,06x po aplikaci vakcíny.

Tyto výsledky dohromady poukazují na významnou výhodu očkování vakcínou ve srovnání s nakažením virem, ale poskytují vědcům informace o případných nežádoucích účincích, které může vakcína vyvolat.

„Tato obrovská studie, využívající údaje o více než 29 milionech očkovaných osob, ukázala, že po očkování první dávkou vakcíny Covid-19 existuje velmi malé riziko srážlivosti krve a dalších krevních poruch. Ačkoli je riziko stejných následků závažné, po infekci SARS-CoV-2 je mnohem vyšší,“ uvedl v prohlášení Aziz Sheikh, profesor výzkumu a vývoje primární péče a ředitel Usherova institutu na Edinburské univerzitě.

„Celkově tedy tato analýza jasně podtrhuje význam očkování pro snížení rizika těchto následků srážlivosti krve a krvácení u jednotlivců a kvůli značnému přínosu pro veřejné zdraví, který očkování proti Covid-19 nabízí,“ uzavřel Sheikh.

 

Další články

Zavří­t reklamu