válkaČeskoslovenskoobjevy

V Tišnově našli kamennou věž s lidskými ostatky – byla to šibenice!

Šibenice nemusí být jen do pravého úhlu stlučené trámy s provazem. Jak ukázal například nález v Tišnově, ve středověku mívaly také podobu kamenných věží. Měly sloužit jako připomínka obyvatelům i pocestným, že ve městě platí hrdelní zákon a popravuje se oběšením.

Tomáš Chalupa 29. března 2015

Základy kamenné věže objevil loni tým z Antropologického ústavu v Brně pod vedením Josefa Ungera. Základy měly podobu kamenného obdélníku, výška věže se odhadolvala na šest metrů. Stavba stála na vrchu Klucanina poblíž dnešní rozhledny. Archeology překvapilo, že uvnitř se našly lidské ostatky, zřejmě to byla těla popravených.

Šibenice se v Tišnově používala až do konce 18. století. Byla záměrně postavena jako kamenná věž, aby připomínala, že ve městě platí hrdelní právo. Šibenice byla z daleka viditelná a „viselci“ na ní byli ponecháváni drahnou dobu, aby naháněli hrůzu „lapkům a všelikým lotrasům krajem štrafujícím“. Z kaple sv. Anny, která stávala proti bývalé tzv. Nové hospodě, zvonil odsouzencům na poslední cestu umíráček. Tato kaple byla z nařízení Josefa II. zbořena a památný zvonek z ní byl tajně v noci převezen do Lomničky.

V Tišnově nebyla jen šibenice, ale také stínadla, kde se popravovalo mečem na kamenném stole. Stínadla se nacházela v tišnovském domě č. 275, kde dnes sídlí mateřská školka!

Konečně v Tišnově měli také pranýř. Ten stával před kostelem a byl místem hanby, ponížení a utrpení. Pranýřováním se trestaly přestupky lehčího rázu. Pranýř byl jednoduchý kůl zapuštěný do země, k němuž se odsouzenec přivazoval řetězy. Byl dostupný všem, „kdož urážkami, posměchem, pliváním a někdy i ranami nebo nebo házením shnilých vajec chtěli trápit pranýřovaného, jenž byl svým tupitelům takto dán na milost a nemilost“.

Další články

Zavří­t reklamu