válkaČeskoslovenskoobjevy

V tibetském klášteře leží staré svitky, které dokládají, že Ježíš prožil několik let v Indii a Tibetu

V tibetském klášteře leží staré svitky, které dokládají, že Ježíš prožil několik let v Indii a Tibetu
Zdroj: pinterest
+ 4 fotky+ 5 fotek

V životě Ježíše Krista existuje mezera dlouhá 18 let. Biblická evangelia se nezmiňují o tom, co legendární zakladatel křesťanské víry dělal mezi 12. a 30. věkem svého života. Podle svitků z jednoho tibetského kláštera prožil tyto roky nejprve jako žák a pak i učitel v Indii a Tibetu.

tyrion 20. září 2015

Příběh o Kristově cestě z Jeruzaléma do Váránasí zaznamenali brahmánští historikové. Dodnes jej znají a uctívají jako svatého Issu – jednoho ze svých bohů.

Prvním, kdo začal na Západě rozvíjet úvahy o duchovním vlivu Indie na Ježíše a potažmo na křesťanství byl francouzský advokát Louis Jacolliot. V knize nazvané Bible v Indii, aneb Život Jezeuse Christny z roku 1869 srovnává život Bhagavana Krišny s vyprávěním o Ježíši Kristu v evangeliích a na základě toho dospívá k závěru, že není náhodou, že oba příběhy se sobě v mnoha jemných detailech podobají. Podle jeho přesvědčení vycházejí evangelia z mytologie starověké Indie.

Ježíš a Krišna mají hodně společného.

Ježíš a Krišna mají hodně společného.

Další kniha na toto téma vyšla v roce 1894 pod názvem Neznámý život Krista. Jejím autorem byl ruský aristokrat, kozácký důstojník, špion a novinář Nikolaj Notovič, který cestoval s obchodníky do Indie. Na své cestě si zlomil nohu a skončil v klášteře Hemis v Ladaku, kde studoval buddhismus. Během svého pobytu narazil na dva objemné zažloutlé svitky sepsané tibetštině, které, jak se ukázalo, byly životopisem svatého Issy. Notovič si najal překladatele a na zadní stránky svého cestovního deníku si pečlivě zaznamenal překlad každého verše. Záhy si tak uvědomil, že zachycují dosud neznámé, chybějící kapitoly z Ježíšova života, a ukazují, čím bylo jeho učení ovlivněno, i to, že již byl několik let na duchovní cestě.

Nikolaj Notovič (1858–1916)

Nikolaj Notovič (1858–1916)

Notovičova kniha se však v době svého vydání setkala s posměchem a její autor byl označen za podvodníka. Jedním z jeho kritiků a skeptiků byl i Svámí Abhedananda. Ten se rozhodl do himálajské oblasti podniknout vlastní cestu a zjistit, zda se údajné svitky v klášteře Hemis skutečně nalézají. O této cestě pak vydal knihu nazvanou Kashmir O Tibetti, která mimo jiné obsahuje i bengálský překlad 224 veršů, které jsou totožné s těmi, co publikoval Notovič. Abhedananda se tak přesvědčil o autenticitě Issovy legendy.

Buddhistický klášter Hemis v Ladaku, kde mají být uloženy starobylé svitky o životě svatého Issy.

Buddhistický klášter Hemis v Ladaku, kde mají být uloženy starobylé svitky o životě svatého Issy.

V roce 1925 do kláštera Hemis dorazil další Rus, mystik a cestovatel Nikolaj Rerich, jenž na svých cetách hledal bájnou podzemní říši Šambalu. Zřejmě nahlédl do stejných svitků jako Notovič a Abhedananda před ním, když do svého cestovního deníku zaznamenal tutéž legendu o svatém Issovi. Vypráví se v ní o tom, jak Issa pobýval v Indii mezi příslušníky nižších kast a šířil mezi ně své myšlenky o rovnosti lidí. Konal zázraky, uzdravoval lidi. Když se dozvěděl, že se jej jistí lidé chystají zabít, uprchl do himálajských hor a dostal se až do Ladaku, kde jej mezi sebe s radostí přijali mniši. Mezi Ladačany pobyl několik let, kázal v klášterech i na veřejných prostranstvích, lidé ho milovali, a když se rozhodl odcestovat, plakali jako malé děti.

Issa (Ježíš) s tibetskými mnichy před klášterem

Issa (Ježíš) s tibetskými mnichy před klášterem

Mainstreamová křesťanská věda však všechny tyto koncepty odmítá a trvá na tom, že o jisté etapě Ježíšova života prostě nevíme nic. Předpokládá se, že žil pravděpodobně v Galileji a od 12 let se učil tesařskému řemeslu jako jeho otec. Podle jiných teorií se Ježíš pohyboval mezi esejci v judské poušti a byl ovlivněn jejich učením.

Další články

Zavří­t reklamu