válkaČeskoslovenskoobjevy

V Sovětském svazu vycházely protináboženské noviny, jmenovaly se Bezbožník

V Sovětském svazu vycházely protináboženské noviny, jmenovaly se Bezbožník
Zdroj: thevintagenews.com

Propagandistické protináboženské noviny Bezbožník poprvé vyšly 21. prosince roku 1922. Jejich cílem bylo potlačovat v lidech náboženské cítění, které bylo v příkrém rozporu s komunistickým učením i přesvědčením správného pracujícího člověka.

Tomáš Chalupa 30. května 2019

V roce 1932 už měl Bezbožník dvousetitisícový náklad, navíc nad ním převzala patronát organizace Liga militantních ateistů. Víru v boha označovali redaktoři za vadu charakteru a důkaz nevědomosti. V zemi v té době probíhalo také několik velkých protináboženských kampaní, kdy se například zakazovalo slavit náboženské svátky, byli zesměšňováni kněží a bourány kostely. Sovětské vedení hlásalo, že víra v Boha není řešením problémů, ale naopak jejich příčinou.

Bezbožník vycházel od roku 1922 až do roku 1941, tedy do invaze nacistického Německa do Sovětského svazu. Celou dobu za nimi stála Liga militantních ateistů, která označovala věřící lidi za nepřítele státu a pracujícího lidu. Přesvědčovali lidi, že socialismus a náboženství jsou dva systémy, které spolu nejsou kompatibilní a naopak jsou jeden vůči druhému v protikladu. Odpovědi na všechny otázky moderního socialistického člověka měla dávat věda. Jen vědecké bádání bylo možné považovat za ověřitelné a pravdivé, duchovní záležitosti byly jen tmářské bludy.

Do Bezbožníku byl angažován přední sovětský karikaturista Dmitri Moor, jehož charakteristický styl se stal ikonickým pro celý Bezbožník. Svými kresbami vždy vykresloval kněží jako parazity, kteří jen tyjí z práce pracující třídy, nebo skryté kolaboranty s boháči a velkoprůmyslníky. Jako příklad sloužil třeba jistý kněz Sergej Tomilin, který tvrdil, že za jeden svatební obřad dostává od novomanželů 150 kilogramů mouky. A těchto obřadů udělá i 30 za několik týdnů, takže je moukou bohatě zásoben. Jak takové čtení působilo na chudé rolníky a dělníky, si není těžké představit. Prorok Mojžíš byl v magazínu popisován přívlastky typu „ožralý jako svině“, protože se na židovské svátky pije víno.

Po válce už Bezbožník sice nevycházel, ale názor vládnoucí komunistické strany na náboženství zůstával setrvale negativní, o čemž se měli brzy přesvědčit i kněží v Československu. A i v současnosti vidíme, jak jsou čeští komunisté s církví na nože například kvůli otázce církevních restitucí.

Další články

Zavří­t reklamu