Půda u vodního toku vydala nebývalý objev.

Půda u vodního toku vydala nebývalý objev. | zdroj: thevintagenews.com


V Rusku našli zachovalé kresby malého školáka

TÉMATA: rusko | archeologie

user-avatar

Simona Knotková

10. 11. 2017 | 09:07

Staletí v jílové půdě přežily nákresky ruského školáka. Vědcům zprostředkovávají unikátní pohled na tehdejší děti.

Chlapec Onfim měl asi šest nebo sedm let a žil v oblasti ruského Novgorodu. Jak bylo ve 13. století zvykem, namísto papíru používal březovou kůru a rydlo. Celkem se našlo sedmnáct kusů, z nichž dvanáct obsahuje kresby a pět text.

Onfim byl podle všeho kluk nemnoho odlišný od dnešní mládeže, který si stěžoval na učitele, fantazíroval o budoucnosti a díval se po děvčatech.

Na jedné z kůr je vyobrazen jeho otec se slovy: "Toto je můj táta! Je to bojovník. Až vyrostu, chci být jako on!" Jinde je vyobrazeno fantastické zvíře, které Onfirm doplnil slovy: "Jsem příšera." Mezi texty lze také najít slova: "Onfim zdraví Danilu."

Většina nalezených středověkých písemností a maleb pochází od učenců. Nález podobného druhu od běžného člověka a navíc dítěte je unikum, které nám přináší nový pohled na tehdejší společnost.

user-avatar

Simona Knotková

10. 11. 2017 | 09:07

Zavří­t reklamu